Av Didrik Andersen

Det var på den første pinsedag dette ble sagt om hele flokken av Jesu disipler som var samlet på salen i Jerusalem. De var samlet til bønn, og de ventet på oppfyllelsen av Jesu løfte: «Johannes døpte vel med vann, med dere skal døpes med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.»  Ap.gj. 1,5.

De fikk oppleve løftets oppfyllelse og tydelig at de kunne både høres og sees. Og at det var Guds mening at menigheten til alle tider skulle oppleve hva det er å bli fylt med Den Hellige Ånd. Dette er tydelig lært i hele det nye testamente. Jesus hadde kalt sine første disipler til å være hans vitner og forkynne evangeliet for alle folkeslag helt til jordens ender, men Han visste at de umulig kunne forkynne evangeliet således at verdslige mennesker ble overbevist og frelst uten at de først ble fylt med Den Hellige Ånd. Han sa derfor til dem: «Dere skal få kraft i det Den Hellige Ånd kommer over dere»  Apgj 1,8. Og de skulle holde seg hjemme i Jerusalem inntil de fikk oppleve oppfyllelsen av Herrens løfte.

Det bør også vi i dag legge oss på hjertet. En evangelist, en predikant, sekretær eller pastor burde aldri sendes ut som forkynner før de har hatt sin pinseopplevelse. Vi vil aldri kunne bli rette vitner om Guds store og underfulle frelse i Kristus Jesus uten den.

Merk den store forskjell på disiplene før og etter pinsedag. Før apostelen Peter hadde opplevet å bli fylt med Den Hellige Ånd, skalv han av redsel da en tjenestepike så på ham og sa: «Også du var med Jesus fra Galilea» Mt 26,69. Men se på den samme apostel etter han var fylt med Den Hellige Ånd; Han står fram for folkets øverste og sier: «Jesus som ble forrådt etter Guds besluttede råd og forutviten, Ham slo dere ihjel, idet dere naglet ham til korset ved urettferdiges hender; men Gud oppreiste ham, idat han løste dødens veer, ettersom det var umulig at Han kunne holdes av den», Apgj 2,23-24.

Den samme frimodighet trenger alle Herrens vitner også i dag. Da skal der også bli resultat av vår virke. Følgen av Peters tale første pinsedag ble en stor vekkelse i Jerusalem. Det ble på den dag lagt til menigheten omkring 3000 sjeler, Apgj 2,41. La oss ikke glemme at Guds løfter om kraft fra det høye står fast også i dag. Han gir dem Den Hellige Ånd som lyder Ham, Apgj 5,32.

Pinse betyr med et eneste ord: Liv; for pinse er Hellig Åndens fest, og Åndens gjerning er å skape liv av døde. Påsken uhyre rikdommer ville uten pinse være en død kapital for oss. Og for den sjel som lukker seg helt opp for ham, vil han være en aldri sviktende hjelper under alle livets forhold. Og den samme trofaste venn vil ikke blott avlegge deg et kort besøk, men alltid bli hos deg.

Dine beste venner kan forlate deg, men Den Hellige Ånd blir alltid hos deg.

Hvem kan måle verdien av en sådan venn? Og denne venn har tatt bolig i våre hjerter. Takk og lov! Det er Den Hellige Ånd som vitner med våe ånd at vi er Guds barn. Han fører oss inn og bevarer oss i det rette barneforholdet til Faderen, - som  Jesus vant ved sin død og oppstandelse. Hvilken rikdom å ha Kristus boende ved troen i sitt hjerte! Min venn! Elsker du Jesus, da vis din kjærlighet ved å adlyde hans befalinger og legge hele ditt liv under kjærlighetens lydighet mot ham, og han vil svare deg ved å fylle deg med sin ånd og gi deg kraft til å innvie ditt liv helt for ham!