Oljeberget i Jerusalem er stedet for Kristi Himmelfartsdag. «Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne.» Apg 1,9.

I kirker og andre forsamlinger bekjennes det hver uke at Jesus skal komme igjen. Dette samsvarer med det som blir sagt fra Oljeberget!

«Mens de stod der og stirret opp mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn i hvite klær hos dem, og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!» Apgj 1, 9.

Oljeberget er kjent for mange rike begivenheter. Det er stor media og politisk interesse både for Jerusalem og Oljeberget. Men når vi bekjenner at Jesus skal komme igjen, er det ikke en araber eller europeer som kommer tilbake, det er jødenes konge, Jesus Messias.

Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige. 1Mos 49,10. Maria fikk vite om barnet hun skulle bli mor til: «Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone...» Lk 1,32.

Vi har tidsrekningen før og etter Kristi fødsel, og det vil bli en ny tid når Kongen kommer igjen.

Jesu komme til Oljeberget bli noe som alle kan se. En kan følge med når Kongen kommer. Disiplene stod og såg at Jesus ble løftet opp, og at en sky tok han bort deres øyne. De betrakter det og undres over det som skjedde. På samme måte blir det når Han kommer igjen.

«Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.» Åp 1,7.

TV og andre medier kommer til å sette seerrekorder og det blir begivenhetsrike tider. Det er Fredsfyrsten som kommer. «Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig.»Jes 2,4.