For en tid siden møtte jeg en kjekk ung mann som under krigen rømte fra landet for å kjempe for folk og fedreland. Da han dro, var han frimodig kristen. Jeg spurte ham derfor da vi på ny møttes, hvordan det stod til på det åndelige område. Da kom det et sårt, vemodig drag over ansiktet.

«Du vet at vi diskuterte Bj. Bjørnsons bok: OVER EVNE. Og tenk: Nå er jeg kommet til at han hadde rett. Kristendommen er over evne. Det er umulig å leve som en virkelig kristen. Jeg kjempet imot og kjempet imot – men led det ene nederlag etter det andre. Til slutt anså jeg det hele for håpløst. Og nå er jeg frafallen, men jeg er blitt det mot mitt ønske. Min erfaring er da at Bjørnson, tross alt, hadde rett.»

Hvordan er det egentlig? Hadde Bjørnson rett?

Vi vet at i boka OVER EVNE, som betød Bjørnsons definitive brudd med kristendommen, sier han bl.a. at kristendommen er noe som bare en av millioner kan nå. Alle de andre er bare fuskere. Og ut fra dette hevder han at kristendommen ikke er fra «Den Allvitende». «Han har sikkert ikke gjort det så vanskelig».

Hva skal vi si til dette? Jo, det er vanskelig å være en kristen. Det er å gå på den smale vei. «Og få er de som finner den.» Det er å gå mot strømmen. Det er å slå lag med Guds enkle vandringsmenn.

Ja, ikke bare det; Det er stadig å være i kampstilling, alltid på vakt. Derfor må en kristen alltid være årvåken.

Er kristendommen over evne?

Ja, for mennesket i egen kraft!

«Hvem kan da bli frelst?»var det en som spurte Jesus. Jesus sa: «For mennesker er det umulig (her er den over evne..) – men alt er mulig for Gud.» Mat 19,26.

Sannelig: Det går an å leve som en kristen, det går an å bli bevart! Selv under de vanskeligste forhold kan en sann kristen seire. De som skal leve mens Antikrist herjer, vet det: «De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet…»Åp 12,11.

Den store hvite flokk for Guds og Lammets trone er realbeviset på at kristendommen ikke er over evne. De seiret ved Lammets blod.

Ja, hva er det som gjør at den ikke er over evne? Jo, det er et navn: JESUS.

Du som vil seire, men lider nederlag og er hellig misfornøyd med deg selv: Se på Jesus! Med ham er Gud fornøyd. Fornøyd med hans liv. Fornøyd med hans død. Fornøyd med hans oppstandelse.

Merk at Jesus sitter på Guds trone som ditt liv, din rettferdighet og din hellighet.

Så ser du deg antatt og gjort til ett med ham både i hans liv, hans død og hans oppstandelse.

Er kristendommen over evne?

Ja, for den som regner med seg selv og «det gode i mennesket»! Men for den som har spilt totalt fallitt på alt sitt eget og regner med Jesus og Jesus alene – det mennesketseirer. For det er på Seierherrens side.

(Forfatter ukjent)