Av Eivind Flå

2Mos 12,2: ”Denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere.”
Et nytt år forteller oss at noe er til ende og at noe nytt tar til. Noen har mange nyttårsforsetter. For andre er nyttårsaften bare en markering. Tenk om det nye året kunne bli en anledning for Herren til å skape noe nytt i våre liv!

I 2Mos 12 taler Herren om en ny begynnelse. Det dreier seg om en nyttårsfeiring knyttet til utgangen av Egypt og den første påskefeiring. I 2Mos 12,2 leser vi at selve tidsregningen ble ny i og med at påskelammet ble slaktet. Vi kan godt si at Israels gamle historie endte her. Nå begynte en ny historie, og innledningen til denne nye historie handlet om et lam. Det ble ingen utgang fra Egypt før Lammet var slaktet. Slik er det også for oss. Det blir ingen utgang fra verden og syndens trellekår før vil lærer Guds Lam å kjenne.
For Israelsfolket lød det i 2Mos 12,13: ”Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi.” Til oss sier Herren i Joh 1,29: ”Se der Guds lam, som bærer verdens synd!” I Jes 45,22 sies det: ”Vend dere til meg og bli frelst.” Vi blir frelst ved å se på Jesus! Dette lyder tydelig i sangen: ”Se, se, se og lev! Det er liv i å se på det Golgata kors, Ja just nu er det liv og for deg.” Dette, og dette alene, er grunnlaget for en ny begynnelse i våre liv.
Bibelen forteller også om andre viktige begivenheter som skjedde på den første dag i årets første måned. La meg peke på noen. I 1Mos 8,13 leser vi i forbindelse med Noahs ark at vannet tørket bort fra jorden i den første måneden på den første dag i måneden. Dommens vann vek bort. Tiden var inne for at Noah og hans familie kunne gå ut av arken til en ny jord og en ny begynnelse.
I 2Mos 40,17 leser vi om at tabernaklet, Guds bolig, ble reist på årets første dag. Tabernaklet og dets bestanddeler er i sin helhet en skygge av Jesus. Ofringene i tabernaklet, og senere i tempelet, peker frem mot Jesu død på korset som vår stedfortreder. Det er underfullt å lese i 2Mos 40,34 at da Moses hadde fullført tabernaklet, fylte Herrens herlighet tabernaklet, også på den første dag i den første måneden. I Bibelen er det ingen tilfeldigheter. Herligheten som fylte tabernaklet peker frem mot hva vi leser om Jesus i Joh 1,14: ”Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”
Om du ønsker å grunne videre på andre begivenheter som er knyttet til denne dag, minner jeg om at det var på årets første dag kong Hiskia renset tempelet (2Krøn 29,17). Det var på denne dagen Israelsfolket vendte tilbake fra Babylon (Esra 7,9). Og det blir på denne dagen den fremtidige mystiske helligdom, beskrevet av profeten Esekiel, skal renses fra synd (Esekiel 45,18).
Vår nyttårsfeiring feires ikke på samme tid på året som den bibelske nyttårsfeiring, men det minner oss like fullt om en ny begynnelse. Et nytt år minner oss om at Gud gjør noe nytt (se Jes 43,18-19). Han har gjennom historien stadig gjort noe nytt og forfriskende. Han gjorde noe helt nytt da han sendte sin sønn inn i verden. Og Han gjør noe nytt i dag. Hver gang et menneske tar i mot Jesus, skjer det noe radikalt nytt! 2Kor 5,17 sier det slik: ”Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.” Med ønske om et godt nytt år i samfunn med Jesus!