av Edvard Foss

Fredag 13.februar 1959 var det samlet noen misjonsvenner på Fjellhaug bibelskole i anledning av at ekteparet Elsa og Arne Grønning skulle reise tilbake til Japan i misjonens tjeneste. En av de som var til sted denne kvelden, var Torgeir Fjærtoft fra Jondal.

I en hilsen til disse to som skulle reise til Japan, sa han blant annet: «Det er nok det som Jesus gjorde». Forfatteren Trygve Bjerkreim som også var til stede på samlingen, noterte seg dette som Torgeir hadde sagt, og det ble senere til den kjente og kjære sangen med Torgeirs ord som tittel: Det er nok det som Jesus gjorde. En nydelig sang med et godt evangelisk innhold som har vært til trøst og hjelp for så mange.

Den som kanskje ikke er så kjent, er at denne sangen har et «søskenbarn», skrevet av samme forfatter, der ordet «nok» er bytte ut med «ditt». Altså; «Det er ditt det som Jesus gjorde». Ikke bare at det er nok, men det er ditt. Vidunderlig sannhet. Første verset lyder slik:

Det er ditt det som Jesus gjorde.

For han gjorde det alt for deg

Då han vandra den tunge vegen

Og på Golgata ofra seg.

 

Hvem gjelder dette, at «det er ditt».Ikke alle dessverre. Ikke den som er ufrelst, som ikke vil ha med Jesus å gjøre, som sier nei til den frelse han vil gi. Jesus døde for alle, uten unntak, og sonte alles synd og skyld, slik at hver den som vil kan bli frelst. Men at «det er ditt», gjelder kun den som er født på ny. Den som har tatt imot Jesus. «Alle de som tok imot ham, gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn» (Joh.1,12). Det er ved troen på ham at alt hans er vårt. I Efeserbrevet 1 heter det:» i HAM har vi….»

 

Hva er så årsaken til at «det er ditt det som Jesus gjorde»?Det har med Guds regnemåte å gjøre! Å være en kristen, er å være et lem på Jesu legeme. Være forent med ham, eller gjort til ett med ham. Sagt på en enkel måte; da Jesus hang på korset, hang også du som er en kristen der. Da Jesus døde og gjorde opp for vår synd, var det som om vi gjorde det, bare at Jesus gjorde det for oss. Da Jesus ble dømt, var det vi som ble dømt, i ham. Vi ble «forenet med ham ved en død som er lik hans død»(Rom.6,5a). Vi har vært under straff og dom, i og med at Jesus var det for oss. Slik regner Gud.

Dette understrekes på en god måte i sangen vi har for oss:

 

Det er ditt det som Jesus gjorde

Som om sjølv du har gjort det alt

Han sitt hovud i døden halla

Då var heile di skuld betalt.

På Golgata så Gud oss i den ene, Jesu Kristus, og det som skjedde med den ene, skjedde med alle de som hører ham til. Et eksempel fra GT er ypperstepresten Aron, når han på forsoningsdag stod i det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Da så Gud Aron, og i ham de to millioner mennesker som stod på utsiden. Slik så Gud oss alle i Kristus langfredag.

Videre lyder det femte verst i sangen vår:

Det er ditt det som Jesus gjorde

Det han leid, det han var og er.

Difor eig du ei evig rettferd

Og dei skinande kvite klær.

I dette verset nevnes ikke bare det Jesus var i fortid, men også det han er, nå, i nåtid. Ja i evig nåtid. Altså, «det er ditt det som Jesus er». Hva er han i dag for oss, for deg? Her kunne det vært nevnt mange ting. I kolosserbrevet 3,4 leser: «Når Kristus vårt liv åpenbares…».Kristus er altså vårt liv for Faderen. Vi blir ofte opptatt med vårt liv. Da gjerne med det negative, - fall, feil og mangler. Og så kommer tanken om at det ikke er «rett med meg», når ikke livet er slik det burde. Da er det trygt å vite at «det er mitt det som Jesus er». Det er hans liv for oss som er det avgjørende. Vi blir frelst ved hans

 liv (Rom.5,10). Det liv han lever for oss i dag.

 

Det er ditt det som Jesus gjorde

Du skal ikkje med slit og strev

Deg fortena den dyra arven

Bare sjå på Guds lam, og lev.

 

Det er ditt det som Jesus gjorde

Du har rett til det dyre gull.

Å så kom med den tome handi

Du får skatten - for Jesu skuld.