Det er mange som er opptatt med sitt stjernetegn. Det har ofte stor omtale i aviser og tidsskrifter. Stjernene og universet har stor påvirkning av det som skjer på jorden. Det er tidevann, sol og regn, men det har ikke noe å gjøre med min hverdag eller fremtid.
Mitt stjernetegn er korset!

Korset

Mitt stjernetegn er korset! Dette gjelder også for 2015. Det er Jesu kors. I dette tegnet ble jeg født og her er hele min fremtid. Under dette merket er det ikke mørke eller skiftende skygge. Korsets merke er kjærlighetens symbol. Det er Guds seiersmerke. Mannen fra det midterste korset er Han med de naglemerkede hender. Gjennom alle dager i det nye året får en være omsluttet av omsorgsfulle hender. Det er en frelser som vil det beste for sine barn. Det største og den viktigste livsforsikring har en under dette korsets merke. Det er troverdig. De løfter som blir gitt, er å stole på. ”Du så rett. For jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det.” Jer 1,12.
Det er korsets merke som gir full adgang inn for nådes trone. Under dette merket står en alltid i et rett og ordnet forhold til Gud. Det meste av det nye året er ukjent. Noe er planlagt, men har ingen garantier for morgendagen. Det vil bli skuffelser og noen oppturer, men under korsets merke har en fred med Gud. Ingen skiftende omstendigheter tar bort stillingen og forholdet under korsets merke! ”Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.” Rom 5,1. Under korsets merke kjenner jeg meg frigjort og glad. Om en ikke kjenner seg glad, er en likevel salig. Vegen til et frigjort liv er under korset fra Golgata! Hva er ditt kjennemerke? U