Av Jostein Ullstein

Vi er midt oppe i Korona-krisen når disse linjene skrives. Italia har over 8000 dødt på 2-3 uker. USA har over 80.000 smittede og ingen vet hvor ille dette blir før det snur.

Det er skremmende å se hvor sårbare vi er og vondt å se at de døde blir så mange at de må oppbevares i ishaller. Vi tenker på de etterlatte. Hvordan vil det gå med de fattige og de mange i flyktningleirene? Vi må be om at menneskene må vende seg til Jesus.

De siste 5-10 årene har jeg ofte tenkt på hva som kommer til å føre frem til Dyrets merke og den totale kontrollen som da tvinges frem. Etter de mange terroraksjonene rundt om i Europa så lurte jeg på om dette skapte et behov for å vite hvor alle er til enhver tid. Etter de siste ukene så ser jeg et annet behov melde seg.

I både Kina og Sør-Korea så fikk vi se eksempel på hvordan staten kan kontrollere et samfunn. I Kina sende de droner opp i luften som sporet opp folk som ikke skulle være ute. På høyttaler fikk de beskjed om å komme seg hjem og innendørs.

I Sør-Korea ble folk overvåket ved at mobiltelefonen ble peilet inn av senderne. Det ble utviklet programvare der den enkelte ble varslet på mobilen hvis de var nær en som var registrert syk. Også i Norge arbeides det med et program, en såkalt App (applikasjon). Det som har vært ankepunktet er at nøyaktigheten ikke har vært stor nok til å angi avstander under 20 meter.

Jeg syns vi her ser først et legitimt og tilsynelatende ufarlig behov for å vite hvor folk befinner seg. I kulissene arbeides det med å kunne gi alle mennesker en Digital ID. Digital informasjon betyr jo at informasjonen lagres som tallverdier på et elektronisk medium. Mange kristne rynket på nesen da bankkortet in sin tid kom. Vi har all grunn til å være skeptiske.

Noen har kanskje lest om ID 2020. Nettsiden for informasjon kan finnes på id2020.org. Det er en allianse av store aktører som arbeider for at alle mennesker skal kunne ha sin egen digitale ID. Det er store bidragsytere som Microsoft med flere som står bak. De sier bl.a. at det finnes i dag mer enn 1,1 milliarder som ikke har sin egen digitale ID. Det ramses opp de mange fordelene det vil gi. Behovet for god digital ID er universell hevdes det. Det henvises til FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, artikkel 6: «Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som retts- subjekt».

Aktører innen vaksinasjonsprogram er med. Det er lett å se fordeler hva angår smittekontroll. Jeg tror at pandemien vi ser nå kan fremskynde behovet for digital ID og sporing. Da vil alt ligge til rette for et totalitært regime. Allerede i dag kan noen få en chip noe tilsvarende den hunder og katter har. Det har vært betalt med hånden. Dører åpnes og låses. Chip mellom pekefinger og tommel. På samme måte som Antikrist vil friste med en falsk fred, så tror jeg at mange vil gå for et system som tjener folks liv og helse. Det vil igjen føre frem til et system som leveres Antikrist på et sølvfat.

Hvor godt det er å vite at Gud har kontrollen med alt som skjer. Vi skal ikke vente på Antikrist. Vi skal vente på Jesus som skal fri oss ut. Vårt vitnesbyrd må gå ut og kanskje blir det hengende igjen etter oss. Da tror jeg mange vil satse livet på Jesus og nekte Dyrets merke. Må vi være våkne i en tid som dette.

  1. Tess. 2,2: «La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt»