Av Johnn Hardang 

Det skjedde den 4.mars. Vi hadde spist frokost og avsluttet måltidet med en andaktsstund. Dette året leser vi først fra Edin Holmes andaktsbok «For hver dag», og så leser vi dagens dikt og bibelord fra Haldis Reigstad nye flotte diktsamling «Mandeltreet» før vi ber sammen.

 GUDS KANAL lyste det mot oss denne dagen fra Haldis Reigstads bok. Og under overskriften sto tre vers som alle begynte med de samme ordene: Guds kanal for fred er krossen.

 Guds kanal for fred. Dette uttrykket har siden ikke sluppet taket i meg. Og i dag vil jeg gi det videre til deg: Guds kanal for fred. For et uttrykk! Og for en beskrivelse av hva budskapet om Jesus går ut på.

 Guds kanal for fred er krossen. Guds kanal for fred er Jesus!

 En kanal kan være mye forskjellig. La meg få nevne to ting:

 Først: En kanal kan være en viktig kommunikasjonsåre som knytter forbindelse mellom to områder der det ellers ikke hadde vært så lett å få kontakt.

Noen kanaler er helt naturlige: Fra skapelsens morgen har de ligget der som en mulighet for mennesker til å holde kontakt med hverandre. Andre kanaler er menneskeskapte: Den 80 km lange Panamakanalen, som ble åpnet i 1914, betyr en snarveg mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Den har sørget for at mer enn 900 000 skip de første hundre årene slapp å gå den lange vegen gjennom Drakestredet og rundt Kapp Horn på sørspissen av Sør-Amerika.

Enda tidligere, i 1869, ble Suezkanalen åpnet, en 193 km lang kanal som forbinder Middelhavet og Rødehavet. Denne kanalen ble et viktig alternativ både til Silkevegen og den farefulle skipsruten rundt Kapp Det Gode Håp og sørspissen av Afrika. Og i mindre målestokk, et uendelig antall større og mindre kanaler, som en mulighet for gode forbindelser både mellom mennesker og landområder.

Guds kanal for fred er krossen!
Også mellom Gud og mennesker var det brutt forbindelse. På syndefallets dag ble den åpne forbindelsen mellom Skaper og skapning ødelagt. I stedet for fred hersket ufreden. Fred er jo ikke bare en følelse. Fred er et ordnet forhold.

 Men så kom Jesus. Han stiftet fred og forlikte menneskene med seg selv da han døde på korset, sier Ef 2,14-15. Jesus ryddet alle ufredens årsaker av veien og la fram den frelsesplanen for menneskene som vi nå kaller for evangeliet:

- Han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. Ef 2,17

Hvordan er det med deg? Har du et ordnet forhold til Gud? Eier du fred? Om du ikke allerede har ordnet det, tenk om du i dag ville signere Guds fredsavtale ved å ta din tilflukt til Jesus!

Men en kanal kan også være noe mer: Det kan være er en forbindelseslinje som fører med seg noe viktig fra et sted til et annet.

Du har hørt om gamle akvedukter, kunstige kanaler som ble bygget for å føre vann fra et sted til et annet. Fra nyere tid kjenner vi både oljeledninger eller rørsystemer for gass. Kanaler som gjør viktige naturressurser tilgjengelig for oss mennesker.

Også slik kan vi tenke om uttrykket Haldis Reigstad bruker. I fredskanalen Jesus har Gud åpnet opp for en strøm av gode gaver, til glede og trygghet for oss mennesker.

I Rom 5,1-5 står det slik:

- Da vi å er rettferdiggjort ved tro, har vi fred meg Gud ved vår Herre Jesus Kristus. (v.1)

Dette er den første åpne kanalen: Et åpent forhold mellom deg og Gud.


Men så fortsetter Rom 5,2-5 med disse ordene:

- Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengslene virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet gjør ikke til skamme , for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt.

Dette er den andre åpne kanalen. Kanalen for Guds gode gaver: Nådestand. Et levende håp. Tålmodighet. Et prøvet sinn. Guds kjærlighet. Den Hellige Ånds gave. Alt blir gitt oss gjennom fredskanalen Jesus!

Hva klager du for? Sett deg ned og takk! Sett deg ned og drikk! Det er reist et kors. Det er åpnet en dør. Det er gitt oss en Frelser, som kom med liv og overflod!

 - - -

GUDS KANAL

Guds kanal for fred er krossen,

der kan vi få gripa handa

som er utrekt frå det høge,

der skal blodet reinsa oss.

Tid og æve smeltar saman

under Jesu Kristi kross.

 

Guds kanal for fred er krossen,

der går vegen inn til livet.

Enn i dag står døra open,

Far i himlen ventar oss.

Kjærleiken som tilgjev synder,

strålar fram frå Kristi kross.

 

Guds kanal for fred er krossen,

der lyt vonde makter vika.

Høyr han ropar ut vår siger,

han som ofra alt for oss.

Vi kan roa hjarto våre

under Jesu Kristi kross.

Haldis Reigstad