Av Audun Myksvoll

Det var en som startet et påskemøte slik: ’Hurra! Jesus lever! Jesus har stått opp! Hurraaa!

For oss voksne gjerne litt uvant - men helt i trå med barn sin måteå uttrykke seg på – ikke minst når de synger barnesangen:

 Oppstått er Jesus, hurra – hurra!
Han lever, han lever han lever i dag.
Han lever, han lever han lever i dag!

Det lyder så smittende og gledesfylt, og kan rive oss med i et Halleluja – eller et Hurra for Jesus!Han er verd både hurra og halleluja – og ikke minst en inderlig takk! Takk at du kom! Takk at du gikk veien for oss! Takk at du sto opp igjen for oss! Takk at du lever i himlen for oss.

Det er påske igjen. En av de kristne høytidene som på en spesiell måte fyller oss med Glede og Takk! Vi ikke bare trorat Jesus levde, døde og sto opp igjen. Vi vet det! For det står i Guds ord!

Noe som ofte forundrer meg, er det som står i Mt 28.17: Men noen tvilte! At vi kan tvile iblant er så. Men at de som var øyenvitner til hans storhet tvilte, er mer enn jeg forstår. Til og med Johannes tvilte: Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Luk 7.19.

En mulig årsak kan være at også andre hadde gitt seg ut for å være Messias/verdens frelser. En av dem var:

Teúdas: Han gav seg ut for å «være noe». Han sa han var sendt av Gud. Han sa også at hvis noen ville følge ham så skulle han vise sin makt ved å dele Jordan-elven i to og gå over med alle sine 400 etterfølgere. Men de kom aldri så langt, for Teúdas var en falsk messias. Han ble drept ogflokkenog fellesskapet ble oppløst. Agj.5.36.

En annen var:

Judas fra Galilea. Han villedet mange, men også han ble borte. Alt gikk i oppløsning. Agj.5.36-37.

Men Jesusvar annerledes. Alt som skjedde i forbindelse med Jesus, stemte med det profetiske ordet. For han var Guds Sønn. Og det Jesus gjorde har fått evighetsbetydning for hele menneskeheten!

De falskemessias'er ble borte. Men det skal komme nye, - også falske profeter. De skal stå frem og føre de utvalgte vill, om det var mulig. Mt 24.24. Bare Jesus og sannheten om Han skal bestå og leve evig. Millioner verden over feirer- og lever i dette at: Oppstått er Jesus, Hurra, hurra! Eller som Bibelen uttrykker det: Halleluja!

Han viste seg for Maria som igjen vitnet for de andre: Jeg har sett Herren! Joh 20.18.

En engel stadfestet oppstandelses-underet. Og Jesus viste seg for over 500 disipler.

Jesus viser seg også i dag! Gjennom sine vitner på jord. Gjennom at stadig nye mennesker får møte ham! Og at Jesus har stått opp og lever er grunnlaget for at vi kan tjene Gud og få evig liv! Gud, i Kristus Jesus, er verd mye mer enn et hurra! I Åp. 5 får vi et gløtt inn i himlen: Det er noen som ’bobler’ over i takk for Golgata, korset og oppstandelsen. De står der med sine harper og gullskåler med røkelse. De synger en ny sang og sier: Verdig er du fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud….og gjorde oss til et kongerike og til prester for Gud.

Alt har sin grunn i Jesu død og oppstandelse!

Englene som sto omkring Tronen – tallet på dem var ti tusen ganger ti tusen og tusen ganger tusen. Det de sang var: VERDIG er Lammet som ble slaktet... Lovprisningen, makten og velsignelsen tilhører ham! Og de som sto omkring falt ned og tilba!

Dette er det vi skal få bygge våre liv og vår framtid på - til også vi engang skal få stå blant den store hvite skare og sammen med alle de hellige synge Lammets sang om:

Det dyrebare blod,
som gav oss liv da vi ved korset sto.
Det er vår trøst i all vår sorg og nød,
vår trygge ankergrunn i liv og død.