av Kurt Urhaug

 

Påskebegivenhetene skjedde i Jerusalem. Byen har mange gater og steder som det er knyttet historiske begivenheter til.

Det er alltid mye som skjer i Ben Yehuda Street. Det er en moderne gågate og har fått navet sitt etter Elieser Ben Yehuda. Han kom til Israel i 1881 og var både lærer og journalist. Det kom jøder til landet fra forskjellige nasjoner, men det var naturlig å ta i bruk det hebraiske språket. Elieser Ben Yehuda kom med den første ordboken, og er hovedpersonen for det hebraisk språket i Israel i dag.

I Jerusalem finner vi Davidsbyen. Dette er den eldste delen av byen, og det var her kong David gikk inn gjennom vannrørene og erobret byen. David gjorde Jerusalem til hovedstad i Israel.

I Bibelen er det brukt rundt 70 ulike navn på Jerusalem, og det er historiske begivenheter rundt hver gatehjørne, porter og parker. Bibelen er den beste guide-bok og gir oss fortellingene og bekrefter historien på en troverdig måte.

Smertens vei

Via Dolorosa er en gate i gamlebyen. Navnet betyr «smertens vei» og kommer fra Pontius Pilatus sine ord i Joh 19,5. «Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatus sa til dem: Se det menneske!» Jesus hadde blitt hudstrøket og romerske soldater hadde fått flettet en tornekrone og satt den på Jesu hode. De hadde også funnet en purpurkappe og hengt på ham, og de slo ham i ansiktet. På denne måten ble Jesus vist frem for folket, og Pilatus sa: Se det menneske! Pilatus sine ord er hentet fra Jes 53,3.«Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.»

«Da nå yppersteprestene og tjenerne fikk se ham, ropte de: Korsfest! Korsfest! Pilatus sier til dem: Ta dere ham og korsfest ham! For jeg finner ingen skyld hos ham.» Joh 19,6.

Via Dolorosa bærer navnet sitt med rette. Det begynte med en «smertens mann» foraktet, hudstrøket, forslått, bærende på en tornekrone, purpurkappe og et kors «og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallestedet, på hebraisk Golgata.»  Joh 19,17.

Den store turistattraksjonen i Jerusalem er å gå denne veien som Jesus gikk. Men Jerusalem har mange ganger blitt erobret og ødelagt og blitt bygd opp igjen. Bygninger, gater og murer har blitt endret og selve gatenivået er høyere enn på Jesu tid. Det blir omtalt to steder for Golgata i Jerusalem. Det er Gravkirken og Gordons Golgata.

Via Dolorosa starter i nærheten av Betestadammen som er like innenfor Løveporten og har sin avslutning i Gravkirken. I denne kirke er det mange kirker. Gresk-Ortodoks, Romersk-Katolsk, Armensk-Apostoliske, Koptisk, Etiopiske og Syriske Ortodokse kirke er representert her. Fra uminnelige tider har en muslims familie ansvaret for å låse og åpne kirkedørene til de rette tider.

Ved Gravkirken var det et jødisk gravsted og keiser Hadrian bygget her Venustemplet. Han endret også navnet på Jerusalem til Aelia Capitonlina. Senere var det keiser Konstatin på 300 tallet som på samme sted bygget Gravkirken. Stedet er knyttet til Golgata og Jesu grav. Flere ganger har kirken blitt revet ned og bygd opp igjen. I etterkant av korsfarene ble kirken på nytt bygget, restituert og utvidet.

Det er mye politisk og kirkelig «støy» rundt Gravkirken og muslimene har «nøkkelmakten» - og vi kan undres.

I Gravhagen som kalles for Gordons Golgata er det mer ro til ettertanke for påskebegivenhetene i Jerusalem. Hagen er ikke langt fra Damaskusporten.  Det var tidlig på 1800 tallet at en tvilte på om Gravkirken var det rette stedet. En hadde funnet rester av flere murer som gjorde at «uten for leiren» (Hebr 13,11) kunne være andre steder. Den britiske general Charles Gordon besøker Jerusalem 1883 og blir overbevist om at den vakre hagen er stedet for Golgata. På flere måter er den bemerkelsesverdig lik den bibelske beskrivelsen av graven. Her er det spor etter en stor stein som har vært brukt til å lukke graven. De fleste arkeologer godtar at gravstedet i Gordons Golgata er en typisk jødisk grav.

Det er også tanker fra romertiden som pekte ut Oljeberget for stedet Golgata. Det går en linje mot øst, ut Den Gyldne Port, Kedrondalen, via Olivenlunden med oljepresser, Jesu bønnekamp i Getsemane og opp på selve Berget. Det er også stedet for Jesu himmelfart og hans gjenkomst.

Det kan sies mange ting om hvor Via Dolorsa avsluttes og hvor Golgata er. I Bibelen er begivenhetene bekreftet og dokumenter. Stedet er Jerusalem, Guds by! Det offer som kunne ta bort våre synder og gjøre soning, ble lagt på Jesus, Guds sønn! Han fant en evig forløsning! La Via Dolorosa avsluttes i ditt hjerte og sinn. La det være stedet hvor du ofte er til takk og tilbedelse for det Jesus gjorde for deg! «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Rom 5,8.