I forbindelse med flytting av kontoret fra Kristiansand til Bergen var vi delvis uten telefon og mail. Kanskje du sendte en mail som ikke kom frem? Prøv å sende den på nytt hvis du venter på svar.
Hilsen oss i Evangelisten