Av Håkon C. Hartvedt

 

Foto: Photo 90454163 © Tomert - Dreamstime.com 

Nylig tok jeg en telefon og sa: «Jeg er har mistet en krone! Kan dere hjelpe meg?»De som tok imot telefonen sa: Ja visst, det kan vi hjelpe deg med!»

Så tenker du kanskje? «Ringe noen for å få hjelp når en har mist en krone? Hvem vil bry seg om noe sånt? Et kronestykke har jo ikke noen særlig verdi i dag.

Men så var det ikke et kronestykke jeg snakket om, men porselenskronen på den bakerste jekselen på venstre side i underkjeven min. Og hun som tok telefonen var assistenten til tannlegen min. Nå var det ikke noe problem å få fikset dette, særlig ikke når jeg hadde delen som var falt av tannen min.

Men det finnes en annen krone som vi for all del ikke må miste.
Det er Livets krone.

La oss lese litt om hva det står om den.
Først fra Johannes s Åpenbaring 2,10. «Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krone». 

Og litt seinere, i Johs Åpenbaring 3,11, leser vi: «Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone!»

Mange av våre trossøsken i verden opplever å bli direkte utfordret like til døden for sin tro. Martyrenes tid er så visst ikke forbi. Mange går heller i døden enn å svikte Jesus. De holder fast på det de har.

Men Ordet utfordrer ikke bare dem. Det utfordrer like mye oss. Det koster å følge Jesus helt fram – og være tro mot Hans vilje –vilvi følge Ham, helt fram?

Kjempespennende bibelske personer som Saul, Salomo og Gideon begynte fantastisk. Men det ser det ut som om det glapp for dem på slutten. Bare Gud vet om noen av dem ble frelst.

 Saul måtte tåle disse ordene etter sitt svik: «For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, og tross er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være konge»(1. Samuelsbok 15, 23)

Om Salomostår det: «Da Salomo ble gammel, vendte konene hans hjerte til andre guder, og hans hjerte var ikke helt med Herren hans Gud, slik som hans far Davids hjerte hadde vært. Salomo fulgte Astarte, sidoniernes guddom, og Milkom, ammonittenes styggedom.6 Og Salomo gjorde det som ondt var i Herrens øyne. Han fulgte ikke trofast etter Herren, slik som hans far David hadde gjort.» (1. Kongebok 11, 4-6)

Hva så med Gideon? Jo, rett etter den store seieren over midjanittene skjer dette:

Gideon ber folket om å gi ham gullet de har tatt i bytte, og så står det i Dommernes bok 8, 27: «Og Gideon laget en efod av gullet og stilte den opp i sin by i Ofra. Hele Israel drev hor med den der. Den ble en snare for Gideon og hans hus.»

---

 Hva med deg? Holder du fast på det du har fått? Holder du deg nær til Jesus så du kan bli bevart helt fram, uansett hva du vil møte?

 Har du tatt på deg Guds fulle rustning som du kan lese om i Efeserbrevet 6: 11-18?

«Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.  Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.»

Som Guds barn er du i en åndelig strid vær dag. Men Jesus har lover å beskytte deg, være med deg alle dager og at som din dag skal din styrke være. Ja, Han har til og med sagt at alt kan du makte i Ham som gjør deg sterk. Men du må selv ta rustningen på, og det er ditt ansvar å holde deg i Hans nærhet og sørge for at du får den næringen du trenger gjennom bibel, bønn, kristent søskenfelleskap og brødsbrytelse.

 

Refr.

Begynt er ikke fullendt min venn,

min deg om det igjen og igjen.

Mange åndsfylte kvinner og menn,

nådde aldri helt frem.

 

Gideon var fylt av Guds Ånd,

for en seier Gud gav ved hans hånd.

Men så vek han av likevel

til en avgud han hadde skapt selv.

 

Saul var utvalgt av Herren selv,

seire vant han og tjente Gud vel.

Men så vek han fra Herrens bud,

og så ble han forkastet av Gud.

 

Salomos visdom var gitt av Gud,

viden kjent er hans ordtak og bud.

men han endte med avguderi.

All hans visdoms tid var forbi.

 

Mange følger når veien er god,

taler om nåde ved Jesu blod.

Motstand kommer og de faller fra,

hvor er håpet de hadde da?