Anemoner i Negevørkenen

Klima er det store tema. Det er det grønne skifte, og i alle samfunnslag er det tanker og tiltak rundt klima. Skal en male huset, ut på reise eller kjøpe bil, er det alltid å høre om det miljøvennlige. Det arrangeres konferanser og samler verdensledere og andre  ansvarlige med politisk og økonomisk makt. Barn blir tatt ut i skolestreik og selve klimasaken har et bredt og stort engasjement!

Det er utfordringer med at ørkenen blir større. 40% av jordens overflate er dekket av ørken og for å begrense ørkenen, må det plantes tre. I stedet opplever vi at regnskogen blir mindre. Tre og skog er den store klimaregulatoren og regulerer CO2.

Den eldste omtalen av økosystemet finner vi i Bibelen. «Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter...» Jes 55,10. Den tredje dagen i skapelsen kommer landet til syne, og det blir dyrket gres og planter som sår seg, og frukttre som ber frukt med frø i.

Det å plante et tre gir arbeid, ly, mat, brensel, materialer og er regulatoren for klima.

Da patriarken, Abraham, kom inn i landet Gud hadde lovet han og ætten hans, gjorde Abraham en reise på Samarias og Judeas fjell. I Be'er-Sjeba plantet Abraham et tre. «Abraham plantet en tamarisk i Be'er-Sjeba, og der påkalte han Herren, den evige Gud.»1Mos 21,33.

Hver gang jødene var i Israel, ble landet dyrket med korn produkter og ulike fruktrær. Under den tyrkiske okkupasjon av Israel, ble det ikke plantet tre og de som var der ble brukt til brensel. Både klima og jordsmonnet ble dårlig. Det ble fuktig, malariamyggen trivdes og mange utfordringer i hverdagen. Men da jødene kom til landet i slutten av 1880 tallet, ble det iverksatt planting av trær, jorden ble dyrket, vannet ble drenert.

I dag er Israel en oase i Midtøsten og Negev ørkenen blir byttet bort med dyrk-mark jord, palmer og frukttre. Ørkenen blir mindre i Israel. De gjør det profetordet forteller! «Ørken og villmark skal glede seg, ødemarken skal juble og blomstre.

Den skal blomstre rikt som liljen og juble, ja rope av fryd.  For i ørkenen bryter kilder fram, bekker på de tørre stepper. Det glødende sandhavet skal bli til en sjø, det tørste land til vannrike kilder. På det sted hvor sjakalene hvilte, er det vekst av siv og rør.» Jes 35,1.