Av Johnn R. Hardang

I 1 Tim 3,16 skriver Paulus disse ordene:
”Og det må alle bekjenne: Stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet.” 1Tim 3,16.

Frikirken i Norge har hatt mange dyktige forkynnere og skribenter. En av dem var frikirkeforstanderen Johannes Sandvand. Med utgangspunkt i dette bibelordet sier han det slik:
Kristus er fra evighet født av en fader uten en moder, og i tidens fylde født av en moder uten en fader. Dette er gudsfryktens hemmelighet!
En vidunderlig bibelsk sannhet. Flott formulert. Avklarende for tanken. Og berikende for troen.  Det er inkarnasjonen dette handler om. Altså dette at Guds Sønn ble et menneske som deg og meg. Guds eneste Sønn ble mennesket Jesus Kristus.
Han som ble åpenbart i kjød, skriver Paulus her.
De andre uttrykkene Paulus bruker, bare utfyller og stadfester dette første og viktigste:
Rettferdiggjort i ånd. Sett av engler. Forkynt blant folkeslag. Trodd i verden. Opptatt i herlighet.
Gud talte ofte til mennesker. Mange ganger og på mange måter, sier Hebreerbrevet. Og Han talte ofte gjennom mennesker. Både apostler, profeter og poeter. Men aldri før hadde Gud talt på denne måten som han nå gjorde det: Ved selv å bli et menneske!
Dette er en av troens store hemmeligheter.
Men hva betyr det så for oss at Gud ble menneske? Hvorfor måtte Guds Sønn bli et ekte og sant menneske?
Svarene er mange. Og de fleste er sannsynligvis like viktige:Ved å bli et menneske ville Jesus vise oss hvem Gud er.
Han er et bilde av den usynlige Gud! sier Paulus i Kol 1,15
I Jesus er Guds vesen og alle Guds egenskaper synliggjort. Jeg trenger ikke lenger famle i mørke. Nå vet jeg både hvem og hvordan Gud er. Han har trådt fram i lyset. I Jesus ser jeg herlighetens Gud. Både i hans hellighet og i hans kjærlighet.Bare ved å bli et menneske kunne Jesus leve det livet du og jeg skulle ha levd: Et syndfritt og tvers igjennom rettferdig liv.
Det var slik Skaperen hadde tenkt at også vi skulle ha levd. Men et syndefall ødela disse mulighetene. Nå står vi med skitne klær innfor Gud, hver eneste en av oss, og fortjener Guds dom. Men Jesus har et fullkomment liv. Han kan verken anklages eller fordømmes. For han har bare rene klær. Og det er disse klærne han nå tilbyr deg og meg.Bare ved å bli et menneske kunne Jesus være din og min stedfortreder. En som på våre vegne kunne handle i møte med Gud.
Bare som sant menneske kunne Jesus bære Barabbas sitt kors, og smake den smerte, dom og død som forbryteren skulle hatt. Og bare som sant menneske kunne Jesus gå i ditt og mitt sted. Bære våre synder og gjøre ferdig et frelsesverk, stort nok til å frelse den største av alle syndere.Det var ved å bli et ekte og sant menneske Jesus åpnet selve himmelen for oss.
Alle mennesker er født for å leve. Men Jesus ble født for å dø. Alle mennesker er skapt for himmelen. Og da Jesus kom, var det for å åpne den stengte himmelporten gjennom sitt møte med Guds vrede og dom. Jesus smakte helvete for at du og jeg skulle få slippe det, og i stedet vinne himmelen. Vi ble spart for å møte det vi ellers hadde fortjent.Det er snart jul. Og vi skal snart synge det igjen:
Fra krybben til korset gikk veien for deg,
Slik åpnet du porten til himlen for meg.
Og hva er grunnen? Vi har lært den store hemmeligheten å kjenne: Gud åpenbart i kjød!La meg ta med enda et sitat, som du også kan grunne litt på gjennom denne adventstiden:
Han betalte en gjeld han ikke skyldte, fordi du og jeg skyldte en gjeld vi ikke kunne betale!
Også dette beskriver den store hemmeligheten.Velsignet jul!