Langs midten av landet Israel ligger Judea med en fjellkjede. Den østlige delen har lite nedbør og tilgang til vatn og fuktighet, - det er ørken. Det var til Judeaørkenen Jesus gikk etter at han var døpt i Jordan.

Det er ikke mange sanddyner å se, men det er utallige klipper og bratte raviner. Det er noen elveleier som kan fylles med vann et par ganger i året. Om våren kan det komme fuktig luft som gjør at ørkenen prydes med gress og villblomstrer før den varme sommeren begynner. Regionen varierer i stor grad i høyde, den stiger til en høyde av 1 020 meter i sør ved Hebron, og 30 km sørvest for Jerusalem, og synker så mye som til 400 meter under havnivået i den østlige delen mot Jeriko og Dødehavet. 

Israel er opptatt av å gjøre bruk av Judeaørkenen. Turisme er et nøkkelord, og det er mange historiske og rike attraksjoner og se og oppleve. Det er spennene å oppleve klippeformasjonene og farvene i fjellet. Menneskene har alltid søkt til Judeaørkene for stillet og hvile. Munkene var noen som blomstret i regionen, og klosteret var deres hjem. I tillegg til turisme, er også regionen av internasjonal politikk interesse,- og her blir ikke regionen omtalt som Judeaørkenen, men som Vestbredden. Etter Oslo-avtalen er regionen delt inn i A, B og C soner. Det betyr at det er fordelt et ansvar for administrasjon og sikkerhet mellom Israel og araberne.

Det er sagt og skrevet mye om ørkenen, og et av dem har vi i Sal 78,19. «Og de talte mot Gud, de sa: Kan vel Gud dekke bord i ørkenen?» Ja, det kan Gud, og han gjør det! Men det er også mange rike og betydningsfulle sitater fra Judeaørkenen. Døperen Johannes sier: «Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd!» Joh 1,29.

Judeørkenen er mye omtalt blant profetene og vi nevner fra Jesaias 40:

Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud. Hør, det er en som roper: Rydd i ørkenen vei for Herren! Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud! Gresset blir tørt, blomsten visner. Men vår Guds ord står fast til evig tid. Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Rop høyt, frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er deres Gud!