En dag i året har Israel en stor nasjonal dugnad for skog og tre. Dette året er det 10. februar, og dagen kalles for Tu Bisvat.

Fra den første emigrant til landet og til dagens utgave av staten Israel, har treet alltid hatt en stor betydning. «Abraham plantet en tamarisk i Be'er-seba, og der påkalte han Herrens, den evige Guds navn.»1Mos 21,33. Tamarisk er hebraisk og betyr et stor tre. I dag gjøres det en stor innsats med å plante trær og skog i landet. Israel er det landet i verden hvor ørkenen blir mindre. 40 prosent av verdens jordoverflate er ørkenaktig og rundt 2.2 milliarder mennesker er berørte på grunn av dette. Men Israel gir nasjonene et eksempel med å plante tre for å bekjempe ørkenen.  

Israels fiender har alltid angrepet dyrkbar jord, skog og trær. Under tyrkisk okkupasjon ble det ikke plantet tre i Israel, og de tre som var, ble brukt til brensel. Da ble landet en ørken og jordsmonnet ble dårlig. Da jødene begynte å vende tilbake til landet i slutten av 1800 tallet, var det å gjøre som Abraham, - å plante tre. Jødene sier at omsorg for morgendagen er å dyrke marken med korn og hvete. Omsorg for kommende generasjoner er å plante tre og skog. Det rimeligste og beste klimatiltaket som finnes, er å plante et tre. Et tre tar opp karbondioksid og regulerer CO2. Forurensing er at vi har for mye CO2, og når skogplanting rundt om i verden blir mindre og ørkenen større, blir det ubalanse i naturen. Dette er i dag en global utfordring. Det første miljøtiltaket er å plante et tre.

Israel i dag er den grønne revolusjon som har gjort landet til en oase i Midtøsten. Treet gjør ikke bare noe med luften, men det gir ly og skygge. Det gir mat og medisin. Treet gir tømmer og arbeid. Tiltakene Israel gjør er et eksempel for hver miljøbevegelse og oppfyllelse av profetier.«Ørkenen og det øde land skal glede seg. Ødemarken skal juble og blomstre som en lilje. Den skal blomstre og juble, ja, juble og synge med fryd. For kilder bryter fram i ørkenen, og bekker i ødemarken. Det glødende sandhavet skal bli til en sjø, det tørste land til vannrike kilder. På det sted hvor sjakalene hvilte, er det vekst av siv og rør.» Jes 35.