Det var ikke noe rom på herberge eller i noen private hjem i Betlehem. Den romerske folketellingen hadde skapt kø over alt. Josef og Maria var rådville. Påkjenningene ble ekstra store da Maria ventet barn. Stallen var et greit alternativ. Om ikke alt var rent og på stell, fikk en likevel ro og hvile.

Josef ryddet og laget et lite privat område i stallen. De ble foreldre den kvelden! Glade over at fødsel og omstendigheter gikk fint, ble barnet lagt i en krybbe.
På denne måten kom Jesus, Guds Sønn, til verden. Det er mange ord og uttrykk som er brukt om Jesu fødsel. Paulus skriver: «Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven.» Gal 4,4. Johannes omtaler det på denne måten: «Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.» Joh 1,14.
Noen vismenn hadde observert at en jødisk konge var født, og gikk til Jerusalem og den romerske konge. Men Kongenes Konge var født i Betlehem, og stallen var ikke de mest staselige omgivelser. Stallen var skitten og lukten var ikke så innbydende. Lite lys og glipen ved døren laget gjennomtrekk. Noen dyr og gjetere ble de første vitner!
Noen bedre?
En skitten stall! Vi kan synes det er ringt og lite. Men er vårt hjerte og liv så mye bedre enn stallen? Er det mer rent og på stell i vårt sinn enn stallen i Betlehem? Det er mer mørke avkroker i menneskenes hjerte enn det er i stallen hvor Jesus ble født. Stallen var åpen og var et greit alternativ, men våre hjerter er kanskje stengt for Frelseren? Jeg tror det var mer rent i stallen enn i mitt hjerte. Likevel kom Jesus «og tok bolig iblant oss!» Vi kan undres at Himmelkongen lot stallen være det første «huset» her i tiden, men det er større at han vil bo i våre hjerter, - og dele sitt evige himmelske hjem med oss!
Døren til stallen stod på gløtt, - det var bare å gå inn. Men slik er ikke våre hjerter! Det er stengt! Selv om Jesus banker på døren, blir den ikke åpnet! Noen vet at livet er mye mer rotete enn stallen i Betlehem. Men Jesus kommer likevel! «Mesteren er her og kaller på deg.» Joh 11,28. Lukk opp for Jesus! Du vil bli positivt overrasket! Ingen er som Jesus! «For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.» 2Kor 8,9. U