Nord for Genesaretsjøen i Galilea ligger Huladalen. Gjennom historien har området hatt mange navn.

I Bibelen er stedet kalt for Merom, men Huladalen er også kjent for Hulasjøen. I jødiske kilder finner vi også navnet Hulata. På slutten av 1800 tallet kom de første Kibbutzene til Galilea, og de etablerte seg rundt sjøen. Det var store områder med myrer og vatn hvor de levde av fiske, jordbruk og dyrket papyrus. Det var hjemstedet for mange villdyr og fugler, men også malariamygg. Det var ikke det enkleste stedet jødene bosatte seg. Fuktigheten var stor i området, og på grunn av malaria var dødeligheten stor.

Tanker rundt å tørke ut Huladalen er tilbake til det ottomanske riket. Det ble gjort forsøk og drenere bort vannet og gjøre det om til jordbruksområder. Det samme skjedde i perioden under Det britiske mandatet. Det var jødene selv som satte i gang prosjektet, Hula Drainage Projekt, på 1950 tallet. Uttørkingen av sumpene i Huladalen blir også i dag omtalt som det største ingeniørprosjektet som Israel noen gang har gjort. I stedet for våtmarker, malaria og områder med sump, ble byttet bort med 465 kvadratkilometer med dyrkbar jord. Villniss og ubeboelige områder ble gjort til en oase med fruktbart land til å brødfø det jødiske folket.

Hele prosjektet med Huladalen er en oppfyllelse av profetier i Bibelen. Alt vitner om at det er Herren Israels Gud har hand om det som skjer. Profeten Esekiel omtaler det på denne måten: «Markens trær skal gi sin frukt, og jorden skal gi sin grøde, og de skal bo trygt i sitt land. De skal kjenne at jeg er Herren, når jeg bryter stengene på deres åk og frir dem av hendene på dem som holdt dem i trelldom. De skal ikke mer være et rov for folkene, og jordens villdyr skal ikke fortære dem. De skal bo trygt, og ingen skal skremme dem. Og jeg vil skaffe dem en fruktbar jord som det står ry av. De skal ikke mer bli revet bort av sult i landet og ikke mer bære spott fra folkene.»Esek 34,27-29.

I tillegg til jordbruk og ingeniørkunst i Huladalen er området de mest enestående i verden for å studere naturen og fotografere. Trekkfuglene har også oppdaget Huladalen og langt over 200 arter som traner, storker, pelikaner, skarver og hegrer er dalen i Israel et viktig hvilested og matstasjon for millioner av fugler.