I januar måned kommer det et tidlig vårtegn i Israel. Da våkner mandeltreet av vinterdvalen og står ut i full blomst.

I løpet av de nærmeste dagene vil treet stå i full flor mange steder i Jerusalem og rundt om i landet. Det er i parker, botaniske hager, i skogen og langs vegen i utkanten av byen - og bilister strekker hals for å få det herlige synet med.

Når sabbaten kommer er det mange som legger turen til steder hvor man vet at mandeltreet er i blomst. Mandeltreet har en blomstringstid på 1-2 uker. Da er det over! Skal en oppleve dette, må en bruke anledningen når den er der. Det er ingen i Israel som i kommende uker ikke vil ligge merke til  det blomstrende mandeltreet. Det er naturens under.

Mandeltreet hører med til steinfruktfamilien og det har hvite eller lyserøde blomster. Det har også en lodden frukt med læreaktig kjøtt og en hard stein, som inneholder et spiselig frø – en mandel. Det er denne mandelen vi ofte har i risgrøten ved juletid!

Det hebraiske ordet for mandeltreet betyr bokstavelig: «Den som våkner.»  I Bibelen blir dette omtalt hos profeten Jeremias. «Og Herrens ord kom til meg, det lød så: Hva ser du, Jeremia? Jeg svarte: Jeg ser en stav av det våkne tre. Da sa Herren til meg: Du så rett. For jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det.» Jer 1,11.

Mandeltreet er også å finne på Israels nasjonale symbol, den syvarmende lysestake. «På selve lysestaken var det fire beger formet som mandelblomster med knopper og blomster...» 2Mos 37,20. Lysestaken ble laget under ørkenvandringen og til bruk i Tabernaklet. Det var i denne sammenhengen at det ble gitt et tegn til Israelsfolket hvem som skulle gjøre prestetjenesten for Herren. Av hver stamme ble det lagt en stav av mandeltreet i Tabernaklet. Ættene skrev sine navn på stavene. Neste dag gikk Moses for å se til stavene. «Da Moses dagen etter kom inn i vitnesbyrdets telt, fikk han se at Arons stav, den som var for Levis hus, hadde spirt. Den hadde både skutt spirer og satt blomster og fått modne mandler.» 4 Mos 17,8. Det ble kjent for alle hvem Herren har utvalgt til prestetjenesten.

Mandeltreet i Israel har en viktig påminnelse. Treet taler om Guds Ord og Herren som våker over Ordet og vil fullbyrdet det. Det knyttes til lyset og prestetjenesten. I Bibelen er det én person som blir omtalt som Ordet, det sanne lyset og presten; det er Jesus Messias. Er du våken for dette?