Det er viktig og praktisk med rekkverk. Det kan være til trappen eller på verandaen. Den kjente arkitekten, skribenten og bygningsmannen Kong Salomo hadde med rekkverk da han laget trappen opp til templet i Jerusalem. «Av sandeltreet lot kongen lage rekkverk til Herrens hus og til kongens hus og sitarer og harper for sangerne.» 1Kong 10,12.

Det var viktig for kongen at ingen ting var oversett eller glemt i bygningen av templet. Ingen skulle være hindret av noe for å komme dit.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet er ikke av nyere dato. Plan- og bygningsloven er også et kjent påbud i Bibelen. Dette er tekniske krav til bygg, nybygg, anlegg og andre tiltak. «Når du bygger et nytt hus, skal du gjøre et rekkverk om taket, for at du ikke skal føre blodskyld over ditt hus om noen faller ned fra det.» 5Mos 22, 8.

Det er mange ganger vi har stått i trappen og det var godt å ha rekkverket å holde seg i. Rekkverket har berget mange for fall og skade. Det kan være omstendigheter eller tider i livet hvor en trenger rekkverket å støtte seg til. Rekkverket kan gi hvile og er samtidig et vern for den som bruker det.

Når kongen i Jerusalem tegnet inn rekkverket på trappen opp til Herrens hus, var det for å gjøre tilgangen tilgjengelig for alle. Det skulle ikke være slik at noen ikke kunne komme til Herrens hus på grunn av at det manglet et rekkverk. Det var også et påbud og et krav.

Et rekkverk for livet

Et rekkverk i trappen eller rundt verandaen er godt å holde seg i og en beskyttelse for fall og ulykker. Dette er en enkel sannhet for livet! Hva er det du støtter deg til og hva for beskyttelse omgir du deg med? Hva når livet blir tungt og omstendighetene vanskelige? Hva når livet tar slutt og døden kommer? Hva/hvem støtter du deg til?

Herren har ikke bare laget forbindelsen til Herrens hus, men Han har også laget et rekkverk. Gud selv vil være din hjelp og støtte. «Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen, og støtter seg på sin elskede?» Høys 8,5. Fra ørkenen kommer tørken, tørsten og døden. Hvem berget deg? «Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg.» Gal 2, 20. Jesus holder! U