Av Johnn Hardang

Hvem er Jesus? Slik lyder et av de viktigste spørsmålene vi mennesker kan stille.

 Åge Samuelsen er en av de største og best kjente kristne sangforfattere fra siste delen av 1900-tallet. Og hans plateproduksjon strekker seg over en periode på 60 år - flere samleplater er også utgitt etter hans død. Han sang inn 15 78-plater, 16 EP-plater, 38 singelplater, 15 album og 10 samleplater. Og salgstallene var enorme. Han ble tildelt fire sølvplater, en gullplate og en diamantplate. Og det mest populære albumet solgte i 75 000 eksemplarer. Hans første plateinnspilling kom ut 1954 med disse to sangene: Han er nær og Hvem er Jesus. Helt fra starten var dette altså viktig – også for Åge Samuelsen - å besvare spørsmålet: Hvem er Jesus?

Ett skrift i Det Nye Testamente er skrevet med nøyaktig samme hensikt: Johannesevangeliet. Når Johannes skal forklare hvorfor han skriver denne Jesusfortellingen, sier han det slik:

- Også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken.

Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Joh 20,30-31.

Med andre ord: Johannes ønsker å gi et troverdig svar på spørsmålet: Hvem er Jesus? Og når dette er så viktig for han, er det fordi hans store ønske er å føre mennesker til tro på Jesus - og så inn i et personlig forhold til han.

Av og til møter vi mennesker som spør: Jeg har lyst til å begynne å lese Bibelen, hvor skal jeg begynne å lese?

Mitt svar er enkelt: Begynn med å lese Johannesevangeliet! Men vit at dette er risikabelt: Du kan bli frelst av det!

Hvordan gjør Johannes det, når han gjennom det å skrive vil føre mennesker til tro? Svar: Han bruker av flere ulike virkemidler:

For det første: Johannes legger vekt på den gode historien. Han elsker å fortelle hvordan enkeltmennesker i ulike livssituasjoner fikk møte Jesus, og hvordan deres liv på demme måten ble forandret: Fiskere fra Galilea, lovlæreren Nikodemus, den samaritansk kvinnen, en langtidssykemeldt ved Betesdadammen, kvinnen som hadde brutt ekteskapet, to søstre i sorgens hus og forskremte disipler bak stengte dører. Og det er som Johannes vil si: Også ditt liv kan bli forandret! Det er ikke èn livssituasjon som Jesus ikke kan forandre!

Det andre Johannes gjør, er å peke på noe Jesus ofte brukte, nemlig såkalte kontrastbegrepene: Mørke og lys, liv og død, trelldom og frihet, sannhet og løgn, tro og vantro. Og når både Jesus og Johannes gjør dette, er det for å tydeliggjøre forskjellen på det å tro på Gud og det ikke å ville tro. Forskjellen er enorm. Men å velge er mulig. Og valget er menneskets eget ansvar.

Johannesevangeliet legger videre vekt på de to ordene som Jesus så ofte brukte: Jeg er! Disse ordene brukte Jesus ofte når han skulle besvare spørsmålet: Hvem er du egentlig, Jesus? Noen ganger sa Jesus rett og slett: Jeg er den jeg er! Dermed brukte han Guds eget navn på seg selv, det navnet Gud presenterte seg med da han møtte Moses ved den brennende tornebusken. Med dette ville Jesus ha sagt: Jeg er mer enn et vanlig menneske. Jeg er Gud og menneske i en og samme person! Andre ganger spisset han svaret: Jeg er livets brød. Verdens lys. Døren. Den gode hyrde. Veien, sannheten og livet. Det sanne vintre. Oppstandelsen og livet. Slik åpnet han folkets øyne: Ved å bruke hverdagsbilder som det var mulig for folk å forstå.

Endelig legger Johannes sterk vekt på Jesus lidelse, død ogoppstandelse. Halv evangeliet handler om det som skjedde den siste uken av Jesu jordeliv. Også det er et sterkt signal: Vil du få vite hvem Jesus virkelig er, må du lære hemmeligheten med hans død og oppstandelse å kjenne. Å kjenner Jesu liv er viktig nok. Tegn og under viser oss Guds storhet og makt. Men bare i sannheten om Jesu død og oppstandelse finnes Guds kraft til frelse! Dette visste Johannes. Og dette må heller ikke du og jeg glemme.