Av Olaf Skagen

 «…så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død.» Fil 3,10. Dette ord har talt så til meg nå i det siste. Jeg har spurt meg selv: - Lider Kristus enda? Kan jeg lide med ham i hans lidelser?

En opplevelse kommer for meg. En troende far og mor hadde en utsvevende sønn. Det liv gutten levde, brakte foreldrene usigelige åndelige lidelser. De elsket sin sønn, ba for ham og håpet på at han ville forandre sitt liv. Men han fortsatte sitt liv i synden. Foreldrene var høyst ulykkelige. De led dag og natt av sorg over gutten sin. Datteren, som var frelst, deltok i foreldrenes lidelse. Hun forstod dem, sympatiserte med dem og ba med dem for sin bror.

Kristus har lagt all sin elsk og kjærlighet på en fortapt menneskeslekt, som lever i synd og gudsfornektelse. Den syndige verden er Kristi store sorg, hans lidelse. Hele hans jordliv var et liv i stadig lidelse. Hans kjærlighet ble misforstått, hans ord ble ikke tålt, hans gjerninger forkastet.

Hån og spytt, falskhet og løgn, utakk og vanære, hudstrykning og tornekrone, kors og forbannelse, død og grav var alt sammen lidelser for å bringe verden tilbake til Gud og himmelen. Han kjøpte verden tilbake til Gud med sitt blod.

Nå er det Kristi mål og plan å føre de fortapte sjeler tilbake til Gud. Hans blod vitner om hvor høyt han elsker hver menneskesjel. Jesus er ikke fornøyd med de nittini i fårefolden. Så lenge det er et tapt, går han ut for å søke. «Også andre får har jeg, som ikke er av denne sti. Også dem skal jeg føre frem.»Joh 10,16. Jesu lidelse er en lidelse for sjelers frelse.

Tar jeg del med Kristus i disse lidelser? Paulus ville kjenne dette liv. Han ville lide ved Jesu side. I Rom 9,2 sier han: «…jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte. For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet.»I Paulus’ hjerte var det en brennende hunger etter å lede sjeler til Jesus. Verken forfølgelse, hudstrykning, steining, fengsel og bånd kunne stanse ham i dette arbeidet. Han måtte vinne sjeler. «Kristi kjærlighet tvinger oss», sier han i 2Kor 5,14. Det var bare dette arbeidet som bandt ham til jorden. «Men dersom det å leve i kjødet gir meg frukt av min gjerning, så vet jeg ikke hva jeg skal velge.»Fil 1,22.

Så mang en fromme kvinne og mann har deltatt med Jesus i hans lidelse. Og det er lett å kjenne dem i vekkelse, for da lever de som i himmelen. Når sjeler kommer i nød og søker Gud, da gråter slike mennesker av glede. Og i dem finner de nyfrelste en åndelig moderfavn. De led med Jesus for sjelene, og når disse så omvender seg, så fryder de seg også med Jesus. Det er en åndelig lidelse iblant hos slike menneske, så om Gud ikke sendte vekkelse og frelste sjeler, så kunne de ikke holde det ut.

Kristus er enda i sitt Getsemane for sjelenes frelse. Jeg synes jeg kan føle hans blikk på meg og hans bedende stemme: «Kan du ikke våke en time med meg?» Peter sov, og gjør ikke vi også det mon tro? Elsker vi virkelig Kristus slik at vi også må våke med ham i bønnen for sjelenes frelse?

Kjære bror og søster, å, at du ville våke en time hver dag i bønnen med Jesus! Gjør Jesu lidelse til din egen. Gå inn i Getsemane og kjemp for din bygd, din by, for din menighet til vekkelsen kommer. Da skal du også få høste med fryderop.