Mange kvelder kan vi se at nattens dugg har kommet. Bilen eller hagemøblene er helt dekket av dugg. Den kom så stille. En la ikke merke til at den kom. Om morgenen kan teltduken være gjennomvåt. En hadde hørt om det hadde regnet, men duggen gjør sin gjerning i det stille. «Det skal komme vann til mine røtter, og nattens dugg skal falle på mine grener.» Job 29,19.

Den Hellige Ånd

Duggen har mange likhetstrekk med Den Hellige Ånd. Guds Ånd virker i det stille. Den kommer ikke med bulder og brak, og har ikke behov for å si at den gjør sin livsviktige oppgave. Vann, dugg og fuktighet har med livet og det forfriskende å gjøre. Det motsatte betyr ørken, tørke og død. «La min lære risle som regnet, og mine ord dryppe som duggen, som regnskur på grønne spirer, som regnbyger på urter og gress!» 5Mos 32,2.

Duggen kom med brød

Israel gikk 40 år i ørkenen mot Israels land. Hver morgen sørget Herren for ferske brød. Det var duggen som kom med brødet. «Da duggen gikk bort, se, da lå det utover ørkenen et fint, kornet lag, som fint rim på jorden.» 2M 16,14. Kanskje du har det slik i livet ditt? Det er både tåke og dugg. Det kan være som en vegg og en ser ingen ting frem for seg. Men i det nattemørke du er inne i, vil det komme en morgen! Da vil duggen forsvinne, og du vil se at Gud har beriket livet ditt. «Jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn, Israels Gud.» Jes 45,3. Jesus sa en gang til en av sine disipler: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere.» Joh 13,7.

På samme måten som nattens dugg kommer, gjør Guds Ånd sin gjerning i livet ditt. Det er utrustning, modning og vekst som er til berikelse både for deg selv og andre. Åndens gjerning legger igjen noen skatter og rikdommer. Jesus sa om Åndes oppgave: «Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.» Joh 16,14. U