Av Håkon C. Hartvedt

Temaet for Evangelistens Bibelkonferanse i år var «Jesus er livet for meg, og ni av deltakerne gav uttrykk for at de ønsket dette livet, da innbydelsen ble gitt. Foto: Kurt Urhaug

– Dette er verdt alt, sa styreformann i Bladet Evangelisten, Johnn Hardang etter at fem tenåringer hadde rakt opp hånden som signal på at de ville ta imot Jesus under innbydelsen som ble gitt siste kvelden på stevnet. Like etter gjorde fire godt vokse det samme da den samme innbydelsen ble gitt på det uformelle samværet seint på kvelden.

Uvanlig
Johnn Hardang kommenterer til Norge i Dag at det er ikke noe uvanlig med bibelkurs.Men det å oppleve at bibelkursene også blir fylt av en vekkelsesatmosfære, slik det skjedde på Framnes i år, er uvanlig. I år ble Bibelkonferansen på Framnes et stevne til oppbyggelse som gav god åndelig føde - samtidig som vekkelsens ånd fikk råde.

 Hardang for inntrykk for at han liker denne kombinasjonen.

 – Vi arbeider jo for at folk skal bli frelst og bevart hos Jesus. Så dette er noe jeg gleder meg over. Vi har solid bibelundervisning på formiddagen og støtter således det behovet, og så lar vi vekkelsestonen få lyde på kveldsmøtene og de uformelle samlingene.

Redaktør Kurt Urhaug er også svært glad for det som skjedde: –Veldig kjekt at me får oppleve vekking under stemnet. Det er ingenting som kan måle seg med dette. Dette er jo dette me ønskjer framfor alt, seier han.

 

Stevnemusikken. Foto: Håkon C. Hartvedt

Mange barn og unge
Evangelistens Bibelkonferanse er en konferanse der Guds Ord står sterkt i sentrum med to bibeltimer hver formiddag i tillegg til kveldsmøtene. Samtidig er dette blitt et familievennlig stevne med egne opplegg for barn og unge – og med mange ulike aktiviteter. Av de 350 deltakerne som deltok på stevnet i år, var rundt en fjerdedel barn- og ungdom under 17 år.

Denne gangen var en  «sofatube» som det kan sitte fire personer oppi mens den blir dratt utover sjøen, en svært populær ny aktivitet for både barn og voksne.

Sentralt og tydelig
Årets forkynnelse var svært sentral, noe som arrangørene også la opp til med temaet «Jesus er livet for meg». Åge Samuelsen sin sang med samme tittel ble stevnesang, og frelsens grunnlag i Jesus alene ble løftet klart og tydelig fram både fra Det gamle- og Det nye testamentet.

Likeså ble det sterk understreket at det ikke er nok å bare kalle seg kristen og gå på kristne møter. En blir ikke hest fordi om en bor i en stall. – For å bli kristen må en bli født på ny, var utfordringen som ble gitt gang på gang.

Talende pynt. Elias under jyvelbusken. Foto: Håkon C. Hartvedt

Gatemøte
Tradisjonen tro var det gatemøte i Norheimsund sentrum. Mange møtte fram der, også en del av lokalbefolkningen, og evangeliet fikk lyde klart gjennom sang og musikk.
Sangerne som deltok var Eivind og Even Ydstebø, Karin og Kjestin Stokken og Håkon C. Hartvedt.

Fra gatemøtet i Norheimsund sentrum. Foto: Håkon C. Hartvedt

Noen fakta

Sted: Framnes Vidaregåande Skule, Norheimsund
Tid: 2.-7. juli 2019
Antall deltakere: 350 + dagsbesøkende. Herav ¼ barn og unge.
Aktiviteter: Bibeltimer, kveldsmøter, hageselskap, konsert, friluftsmøte, misjonstime, uformelle kveldssamlinger, idretts- hobby- og båtaktiviteter m.m.
Talere: Eivind Flå, Johnn R. Hardang, Edvard Foss, Håkon C. Hartvedt, Kurt Urhaug, Sigmund Måge og Erlend Hardang.
Sangere og musikere: Anna og Olene, Eivind og Even Ydstebø, Håkon C. Hartvedt, Johnn Hardang, Karin Stokken