Det er noen høststormer som nå vil komme. Det hører årstiden til. Storm kan være så mangt. Når livet blir komplisert og problemer tårner seg opp, da kan hverdagen blir noe vindfull.

Disiplene til Jesus opplevde storm på Genesaretsjøen. Noen av disiplene var vante sjømenn og hadde mange båter i Galilea. Det er en av disse båtene Jesus går ombord i, og han sovner. Det var mye folk på land og mange som skulle prate med Jesus, og dagen hadde startet tidlig. Jesus sovnet da han kom ombord i båten. Han ble vekket da disiplene ropte og var redde fordi Genesaretsjøen var blitt til et opprørt hav.

Da Jesus kom ombord

Det er mange som har opplevd at det ble storm i livet da Jesus kom ombord i livsbåten. Det var ikke populært å gi uttrykk for at en ville følge Jesus. Det ble storm i klasserommet, på arbeidsplassen eller i hjemmet. Da er det viktig å gjøre det som disiplene gjorde: «Og se, det blåste opp en kraftig storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene. Men han sov. Da gikk disiplene bort til ham og vekket ham og sa: Herre, frels oss! Vi går under! Han svarte: Hvorfor er dere så redde, dere lite troende? Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikkstille.» Mt 8,24-26. Det var plutselig ikke et vindpust. Genesaretsjøen kunne nå brukes som speil. Jesus er ikke bare et sant menneske som sovnet på båtripen, men han er også sann Gud, og han kan gjøre mer enn alt. Disiplene ble ikke skuffet da de ropte på Jesus. Hva skjedde i Galilea denne dagen? Kanskje vi kan si det slik: «Hvem har steget opp til himmelen, og hvem fór ned? Hvem samlet vinden i sine hender? Hvem bandt vannet inn i et klede? Hvem fastsatte jordens grenser? Hva er hans navn? Og hva er hans Sønns navn? Du vet det jo! Alt Guds ord er rent. Han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham.» Ord 30,4f.

Jesus samlet vinden i sine hender! Da ble det stille i omgivelsene.

Syndens storm

Når høststormene kommer, får de ofte et navn. Synden gir storm. Da synden kom inn i verden, fikk det følge for hele kosmos. Hele skaperverket ble berørt. Da Jesus ble korsfestet på Golgata, og med utstrakte hender, tok han hele menneskeslektens syndegjeld. Han tok også din syndesak i sine hender! Det ingen andre kunne, gjorde Jesus. Om du ikke har sett det, så kan du påkalle Jesus, og han vil gjøre det stille både i din sjel og i ditt indre. «Fortell ham alt, så er det ei ditt eget. Da har han det i sine hender tatt! For ham er aldri noen ting for meget, Som seg ved kraftens høyre hånd har satt.» U