Vil du ser mirakler av Gud og det han gjør i vår tid, - se på Israel. Det som skjer med dette landet, byen Jerusalem og det jødiske folket kan bare forklares med Bibelen.

Det er 71 år siden Israel ble etablert på nytt, og siden den gangen har millioner av jøder vendt tilbake til landet. Israel har hele tiden hatt konflikter med arabiske naboland, likevel har landet og folket hver uke tatt imot nye emigranter. I Operasjon Flyvende teppe, på ørnevinger, ble det i august 1951 transportert 49 000 jøder fra Jemen til Israel. Samme året kom det 120 000 jøder fra Irak. Det var til da historiens største luftbro.

Fra Etiopia ble det iverksatt flere store flyoperasjoner. En jumbojet med 1100 etiopiske jøder satte ny rekord. Alle stolrekkene ble tatt ut, for at flest mulig skulle få plass i flyet. På en av disse flyoperasjon var det flere mennesker som gikk ut av flyet på Ben Gurion flyplassen, enn hva det var som gikk ombord. Grunnen var at en kvinne født sitt barn. Bibelen forteller: «Se, jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jordens ytterste ende. Blant dem er det både blinde og halte, både svangre og fødende. Som en stor skare skal de komme tilbake hit.» Jer 31,8.

For de aller fleste ble det en stor omstilling og hverdag. Etiopiske jøder reiste ikke bare langt, men på kort tid reiste de gjennom århundrer. Men i møte med den moderne tid og levemåte ble mange av dem på kort tid sykepleiere, leger, piloter m.m.

Fra ulike deler av verden kom det jøder. De ble integrert i Kibbutz- livet rundt om i landet. Emigrantene fikk seg et hjem, en eiendom, gårdsdrift, ryddet og planet, pløyet og dyrket. På tross av språk og mange vanskelige omstendigheter ble folket integrert i den Israelske hverdag.

Ingen andre nasjoner har på så kort tid tatt imot millioner av emigranter, samtidig kjempet sine kriger mot arabiske naboland, og stadig løgnpropaganda fra alle kanter. Men Israel lever og landet er i stadig utvikling med industri, jordbruk, undervisning, teknologi, kommunikasjon, forsvar osv.

«Så sier Herren, hærskarenes Gud: Enda en gang skal gamle menn og kvinner sitte på torgene i Jerusalem, hver med sin stav i hånden for sin høye alders skyld. Og torgene i byen skal være fulle av gutter og jenter, som leker på torgene.Så sier Herren, hærskarenes Gud: Om dette kan være umulig i deres øyne som er blitt igjen av dette folket i de dager, mon det da også skulle være umulig i mine øyne? sier Herren, hærskarenes Gud.»Sak 8, 4-6.