Av Jan Veiby

«Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom»  Ef. 3,8.

Paulus var mannen som Gud utvalgte til å være hedningenes apostel.  Gjennom sine brev i det nye testamente, er han arkitekten bak den nytestamentlige menighet.  Han var en nidkjær fariseer og forfølger av Kristus og de kristne.   Men etter sitt radikale møte med Jesus på veien til Damaskus ble han en sann disippel og en Jesu Kristi etterfølger.

I dagens bibelord gir Paulus oss en kort selvbiografi.  Her nevnes fire ting:

1. Hans ydmykhet. «Til meg, den minste av alle de hellige..»

Paulus hadde små tanker om seg selv.  Det er resultatet av å vokse i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus.  I likhet med døperen Johannes, som uttrykker det sånn: «Han skal vokse, jeg skal avta» (Joh. 3,30).  Man blir liten i egne øyne, men Kristus blir stor og dyrebar for våre hjerter.   I 1 Kor. 15,9 sier Paulus: «For jeg er den ringeste av apostlene, jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet».  Slik følte han det i sammenligning med de andre apostlene.  Fem år senere skrev han Efeserbrevet.  Der går han enda lenger.  «den minste av alle de hellige».  Og et par år etterpå skrev han fra fengslet sitt første brev til Timoteus, med følgende ord: «Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største» (1 Tim. 1,15).  Vi skal også merke oss at navnet Paulus betyr «liten».

2Hans utrustning. «..ble den nåde gitt..»

Nåden dekker hele vårt liv.  Det er nåde til rettferdiggjørelse (Rom. 3,24), helliggjørelse (Tit. 2,12) og tjeneste (Ef. 4,7).  Her gjelder det tjenestens nåde.  Den nådegaveutrustning som Paulus fikk var for å fylle den gjerning Gud hadde kalt ham til.  Denne kraftutrustning trenger vi alle for å tjene i Guds rike.   Så vi kan gjøre vår gjerning i Åndens kraft.

 

3. Hans oppgave. «..å forkynne hedningene evangeliet..» 

Hans oppgave var stor og omfattende.   Forkynne det glade budskap for hedningene.  Det påførte ham mye lidelse.  Det var krevende og slitsomt.   Men han gjorde det med glede og takk til sin Frelser og Herre. 

 4. Hans emne. «..om Kristi uransakelige rikdom».

Paulus forkynte Kristus og ham korsfestet.  Hans forsoningsverk på korset til soning for alle våre synder. Hans seierrike oppstandelse til vår rettferdiggjørelse.  Hans liv og tjeneste for oss i den himmelske helligdom.  Alt dette handler om den rikdom som Gud har gitt oss i Kristus.  En ufattelig og utømmelig rikdom. Vi makter aldri å nå bunnen av den eller utforske den.  Men ved Åndens hjelp kan vi få tak i noe av evangeliets rike innhold. 

Tenk bare på Guds kjærlighets rikdom.  Ef. 3,18. 
Hvem kan måle bredden, lengden, høyden og dybden i hans kjærlighet?  Og denne kjærlighet er du og jeg omsluttet av. 

Tenk også på Guds nådes rikdom.  Ef. 1,7. Gud er uendelig rik.  Han har det vi behøver.  Forløsning og syndenes forlatelse. 

Og endelig kan vi nevne Guds herlighets rikdom.  Ef. 3,16.  Gud vil stadig tilføre oss ny kraft, for å styrke oss i vårt indre menneske.