Av Ivar Gjerdi

«Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.» Johannes 15, 26-27.

Dette er fra Jesu avskjedstale Han er opptatt av å forberede disiplene om hva som skal skje når han om ikke lenge skal forlate dem, og hva som ville bli dere oppgave. Men de skulle få hjelp utenfra til denne krevende oppgaven. De skulle få Den Hellig Ånd, utgått fra Gud vår Far. Det er talsmannen, sannhetens Ånd, som skal vitne om Jesus Kristus. Gud proklamerer en nådetid for verden. «Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: Synden er at de ikke tror på meg.» Joh. 16, 8-9.                             

Den Hellige Ånd er Guds sakfører. Og for å kunne fremme Guds sak i verden, om frelse i Jesus Kristus, trenger han vitner. Det er denne vitnetjenesten Jesus taler med disiplene om. Han understreker at de har fått et spesielt vitneansvar. Som sannhetens Ånd er talsmannens vitnesbyrd troverdig og sant, og den som best kan vitne om Jesus. Men fordi verden ennå ikke kjente ham (Joh. 14,7), måtte disiplene i stedet være vitner for verden. De ble hovedvitner om Jesus fordi de hadde vært med ham helt fra begynnelsen av. De var privilegerte fordi de hadde vært sammen med Jesus og vært vitne til hans oppstandelse. De var øyenvitner til det som skjedde. Og det forpliktet. De var de nærmeste til å vitne for andre.

«Kom sannhets Ånd og vitne giv
at Jesus Kristus er vårt liv,
så vi av intet annet vet
enn ham vår sjel til salighet.»

Kingo

Ånden vitner alltid om Jesus. Der han er og virker, blir bildet av Jesus, og Ordet som forkynnes, levende og nært. I dag gjelder det Guds menighet i vår verden. Alle kristne har et vitneansvar!

«Stig fram, du Herrens vitneflokk, fortell om Golgata, at Jesu død er soning nok for synd, halleluja! - ». Engeset