Israels land er opplysende og interessant. Områdene rundt Dødehavet var en gang et fruktbart område. I Bibelen blir regionen omtalt som «Herrens hage.» «Da løftet Lot sine øyne, og han så at hele Jordan-sletten like til Soar overalt var vannrik, som Herrens hage, som landet Egypt. Dette var før Herren ødela Sodoma og Gomorra.» 1. Mos 13,10.

Området var så lovende at Lot og familien valgte å bosette seg i Sodoma. I 1.Mos. 19 leser vi hvordan to engler reddet Lot og deres to døtre ut av byen, før den ble ødelagt av svovel og ild. Fire andre byer ble utslettet på samme måte, den mest kjente av dem var Gomorra (Jer. 50,40). Årsaken til at dette var at «…Sodomas og Gomorras klagerop er kraftig, og … deres synd er meget alvorlig»(1.Mos. 18,20).  «Så lot Herren svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra, fra Herren ned fra himmelen. Slik ødela Han disse byene, hele sletten, alle innbyggerne i byen og alt som vokste på marken.» (1Mos 19,24).

Mange stiller spørsmål om dette er historiske byer og om hva som skjedde. Apostelen Peter skriver at Gud «gjorde byene Sodoma og Gomorra til aske og dømte dem til ødeleggelse og gjorde dem til eksempel for dem som senere kom til å leve ugudelig…»(2.Pet 2,6) Det greske ordet som er oversatt med «eksempel» er «hupodeigma.» Det er et ord som indikerer at noe skal være synlig.  Byene skulle med andre ord være synlig for ettertiden, til eksempel. Historien om byene ødelagt av svovel er ikke bare en myte, men et faktum. Alle disse byene lå i nærheten av Dødehavet. Over hele området er bygningene hvitaktig aske og er full av bokstavelig talt millioner av svovelballer.

Flavius Josephus (37-100) forteller i sin bok, Den jødiske krig, om områdene rundt Dødehavet om funn av asfalt. Han hadde ingen mulighet til å gå til laboratoriet for å analysere asfaltklumpene, som  omtales som svovel. Svovel klumpene inneholder 90-95% svovel.

I dag er det en rekke arkeologiske funn som bekrefter det Bibelen forteller. Bibelen er en troverdig historiebok med fakta over geografiske steder og om hva som skjedde. Bibelen er en levende bok, det er Guds Ord. Bibelen er et frelsesdokument. Begivenhetene er gitt oss til ettertanke og omvendelse.

På samme vis – slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være på den dag Menneskesønnen åpenbares.»Lk 17,28-30.