Av Kurt Urhaug

Denne våren har presidenten i USA, Donald Trump, undertegnet en offisiell proklamasjon som anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøydene. EU forteller at Golanhøydene er å se på som israelsk-okkupert syrisk land. Området er et høydedrag på 1100 moh., og er 1250 km² stort, og grenser til Jordan, Syria, Libanon og Israel. Vi kan undres over hvorfor dette område har et stort internasjonalt politisk interesse?

Golanhøydene er flere ganger gitt til det Israelske folket. Første gangen ble dette gitt til Abraham. «For hele det landet som du ser, til deg vil jeg gi det, og til din ætt for alle tider. Stå opp og dra gjennom landet så langt og så bredt som det er! For deg vil jeg gi det.» 1Mos 13,15,17. Senere gjorde Gud en pakt med Abraham og Herren sa: «Din ætt har jeg gitt dette landet, fra Egypts elv like til den store elv, floden Frat...» 1.Mos 15,18.

 Da jødene ble løst fra trellekårene i Egypt og senere kom tilbake til fedrenes land, delte de 12 stammene landet mellom seg.

«Så lot Moses Gads barn og Rubens barn og halvdelen av Manasses, Josefs sønns stamme, få de riker som Sihon, amorittenes konge, og Og, kongen i Basan, hadde eid. De fikk hele landet med byer og omliggende marker, alle byene i landet rundt omkring.» 4. Mos 32,33. Basan er Golan (5.Mos 4,43).

Det er mye bibelmateriale fra Golanhøydene. Området er ved foten av Hermonfjellet som har en høyde på 2814 moh. De store forskjeller i høyder, gir god natte-dogg og fuktighet. Det gjør at  Golanhøydene er et fruktbart område. I dag står vinrankene over store områder og den største bondegården i Midtøsten er å finne på Golan. Dette er ikke av ny dato. Korsets Salme, den sterke langfredags skildringen i Salme 22, omtaler Basans okser. «Sterke okser omringer meg, Basans okser kringsetter meg.» 
Sal 22,13.

Saulus møter Jesus
Saulus forfulgte de kristne og gjorde hverdagen vanskelig for mange. Det ble ikke noe enklere da Saulus fikk skriv fra prestene i Jerusalem, med tillatelse til å fengsle de kristne i Damaskus. Vegen fra Jerusalem til Damaskus gikk via Golan, og det er stor sannsynlighet at det var her i dette området at Jesus møter Saulus. «Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Apgj 9,3-5. «Basans sterke okser» måtte gi tapt for Livets Høvding. Et møte med Jesus forandrer alt. Saulus fikk senere navnet Paulus, og han skriver et «oppstandelses»-kapittel om alle som møtte Jesus etter påskemorgen: «Men sist av alle ble han òg sett av meg som det ufullbårne foster.»1Kor 15,8.

Golanhøydene er også i senere anledninger gitt til Israel og jødene. Den  siste ved den britiske politikeren, Arthur James Balfour. Han er kjent for Balfourerklæringen i 1917. Balfour var da utenriksminister, og erklæringen kom i form av et brev han skrev til den engelske sionistlederen lord Rothschild. «Hans majestets regjering ser med velvilje på opprettelsen i Palestina av en nasjonalt hjem for det jødiske folk, og vil gjøre sitt beste for at dette mål skal bli nådd.»

Palestina er ikke et land og har aldri vært et land, men et story geografisk område i Midt-Østen. Mandatet er en nasjonal suverenitet, og ble senere i Folkeforbundet enstemmig godkjent i San Remo møte i 1922. Dette er gjeldene folkerett! Mandatet hadde det formålet at det skulle stabilisere forholdene etter 1 verdenskrig. Folkeforbundet delte mandatene mellom Frankrike og England. I 1923 skilte britene ut en del av mandat-området i nord, og Golanhøydene ble overført til det franske mandatet. Dette samsvarer ikke med det som Balfour- erklæringen gav løfte på.

I 1967 angrep Syria Israel med det mål og utslette jødestaten. Dette lykkes de ikke, og Israel tok kontrollen over Golanhøydene. Yasser Arafat sine treningsfelt til terror og krig på Golan, ble byttet bort til gardsbruk og jordbruks arealer. Det ble som profeten sier: «De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver.» Jes 2,4.

Historie til ettertanke
 I arkivskapet hos FN ligger fortsatt Balfour- erklæringen som forteller hvem Golanhøydene ble gitt til. Dette samsvarer med det Bibelen forteller. En Oslo-avtale og land i bytte med fred med Syria, ville true verdensfreden i Midt-Østen. Israel ble angrepet og truet på sin eksistens av Syria i 1973. Det er mye dokumentasjon som forteller hvem Golanhøydene tilhører, og Bibelen gir oss mange rike fortellinger. Det er ikke noe nytt det USAs president sier.

Det var her Jesus ble forklaret for disiplenes øyne.

«Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv.» Mt 17,1. Moses og Elias var også der, og de samtalte om det som skulle skje i påsken i Jerusalem. Det ble slik profetene vitnet om. Midt i blant romere, keisere, presidenter, Sikkerhetsrådet og media fullfører Gud sine planer. Israel er en arena for Guds frelse, og for det kommende Guds rike. Midt i politikken fra Israel og Peter sine hytteplaner fra Golan-fjellet, er det en viktig lærdom fra Golanhøydene, og det er Jesus alene!