Det er høytid i Israel, Herrens høytid. Det er påske, pinse eller løvhyttefest, og høytidene skulle feires i Jerusalem. På vandringen lyttet de ikke til musikk på øret, men de sang selv. Det ble lettere vandring når en kunne synge fellessangen: “En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre.

 

Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter.” Sal 121,1-4.

Jerusalem - Guds by

Det er mange høyder i Israels historie, men ingen ting kan sammenlignes med Jerusalem. Her er frelseshistoriens store drama. Guds Sønn ble korsfestet og gjort til forbannelse. Det skjer under jødenes rop, og romerne iverksetter straffen. Men Gud sier: “Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.” 2Kor 5,21.

Jerusalem er i dag et midtpunkt for media og for verdenssamfunnet. Araberverden roper og gjør krav på Jerusalem. Men Israels Gud sier: “For Herren har utkåret Sion, han ville ha det til bolig: Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det.” Sal 132,13f.

Jerusalem – et utgangspunkt

Jerusalem er ikke bare et samlingsted, men det er også et utgangspunkt for misjon. Her ble misjonsbefalingen gitt. Jesus sa: “Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut…”

Mat 28,18f.

Noen av de mest betydningsfulle ord som noen gang er sagt i historien, er Jesu ord fra korset: Det er fullbrakt! Med disse ord er vegen til himmelen åpnet. Kostnadene er betalt. Byggematerialene er vedlikeholdsfrie og står til evig tid! Jesus gjør ikke dette for privat interesse, men for å frelse og berge menneskene. Jerusalem handler ikke om hva vi skal gjøre, men hva Herren har gjort.

Når vi løfter våre øyne opp til Jerusalem, så er det å se bort fra oss selv, og fokuset er på Herren. En av de salmene som ble sunget på reisen opp til Jerusalem og templet er denne: “Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne.“ Sal 118,23. Jerusalem er Herrens verk, både det som er gjort, og det som kommer til og skje! Hva er ditt forhold til det Herren har gjort? U