av Jostein Ulstein

I all slags vær. MS Kong Harald ved Flø på veg til Ålesund. Foto: Jostein Ulstein

I teksten nedenfor tar Jostein Ulstein utgangspunkt i en av våre vakreste salmer.

Velt alle dine veier
og all din hjertesorg
på ham som evig eier
den hele himlens borg.
Han som kan stormen binde
og bryte bølgen blå
,
han skal og veien finne,
hvorpå din fot kan gå.

"Befiehl du deine Wege"
Paul Gerhardt i 1653

I originalteksten står det befal dine veier. Det er en nokså aktiv handling og ikke alltid så lett når en stamper imot livets vær og vind.

I fortellingen om Josef i 1.Mos. 39,22 så leser vi i vår Bibel om fangevokteren: «Han lot Josef ta hånd om alle fangene i fengselet og alt som skulle gjøres der.» 

En messiansk rabbiner påpeker at i den hebraiske originalteksten så er ordlyden litt annerledes. Vi får i teksten over inntrykket av at Josef var en slags arbeidsleder. Det var han også, men på hebraisk så står det at «Fangevokteren lot Josef ta hånd om alle fangene i fengslet. Og alt de gjorde der, var det han som gjorde».

Dette syns jeg forsterker det vi alle vet, at Josef er et av de største forbildene på Jesus, Messias.

Der er noen ord som harmonerer med dette i NT. De finner vi i Fil. 2,13-14 og 4,13:
"For det er Guds om er virksom i dere, så dere både vil og gjøre det som er etter Guds gode vilje."
"Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk."

Så i virkeligheten er det Gud som steller med alt sammen.

  • Han oppsøker oss mens vi er fiender,
    Han har ordnet med en utgang i vår elendighet,
    Han styrer livet vårt gjennom storm og høye bølger,
    Han bøyer vår vilje så den blir felles med Hans,
    Han tar oss inn til seg i herlighet.

Noen av oss har vært å ligne med en villhest. Den må overgi sin vilje til eieren. Den sliter seg ut og hopper hit og dit. Til slutt er kreftene tomme, og den lar seg leie rolig dit eieren vil. Om nødvendig må det repeteres.

Røveren på korset hadde heller ikke så mye å vise til fra sitt liv. Kanskje ingen ting. Det han derimot gjorde i sine siste timer var det viktigste av alt; han slapp Jesus inn i sitt hjerte. Han berget livet, det egentlige livet.

Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. 2 Kor 12,9

«Alt de gjorde var det Han som gjorde.»  Takk Jesus.