Hver dag bruker vi produkter eller andre saker som har en link til Israel og jødene.

Om våren kommer påsken, pinse og Kr. Himmelfartsdag. Dette er merkedager på kalenderen vår og som har med begivenheter i Israels historie. Hver uke har vi søndagen til hviledag. Søndagen har sammenheng med skapelsen og Jesu oppstandelse. Ukedagene har ikke blitt til av seg selv, eller er politiske vedtak. De har å gjøre med Israels Gud som skapte kosmos.

Hver morgen er det noen som tar på seg en Lewis bukse, eller andre merkeklær, og fra Dødehavet kommer det kremer og salver vi bruker på huden vår. Noen leser denne artikkelen elektronisk på nettbrettet, mobiltelefonen eller PC. Men produktene og programvarer, kompressorer og komponenter er jødiske produkter i elektroniske verktøy. På kjøkkenet står kanskje brusmaskinen og Sodastreameren for å lage kullsyre til drikken. Men selve produktet lages i Samaria. Til niste og pålegg på skiven har vi cherrytomater fra Negev ørkenen!

 Det er bra med miljø tiltak, El-biler og solenergi, men det er «Made in Israel».

Går du til legen, er enten blodtrykksapparetet eller rønkenmaskinen driftet av produkter laget av jøder. Nålen for blodprøven er et jødisk produkt. Ingen overraskelse at pacemaker har samme opprinnelse. En gruppe israelske forskere tror de vil ha klar en «komplett» kur for kreft i løpet av det neste året. 

Noen medisinprodukter, Apotek og ambulansesjåfører har logoen med slangen rundt en stang. Det kommer fra fortellingen med Moses som satte en kopperslange på en stang i ørkenen. Folket var syke og døende, men redningen var å se på den. Jesus fortalte denne fortellingen til Nikodemus og sa: «Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.» Joh 3,14.

Det er nå under arbeid i landføring med gass fra Israel til Europa. Teknologigiganten Intel investere nå rundt 94 milliarder kroner i Israel.

Grunnen til at Gud har lagt dette så opp i vår hverdag, at vi ikke kommer utenom dette landet og folket, er for å minne oss om den viktigste jøden, - Jesus Messias.

«Kom Jesus Kristus i hu, han som er oppreist fra de døde, av Davids ætt, etter mitt evangelium.» 2.Tim 2,8. Det var i Samaria, i dagens Nablus, Jesus sa: «Frelsen kommer fra jødene.»