Av Johnn Hardang

- Jeg kommer tilbake! Med disse tre ordene forlot den amerikanske stjernegeneralen Douglas MacArthur Filippinene i mars 1942. Årsaken var den japanske invasjonen som tvang de allierte styrkene til også å forlate Filippinene.

 Douglas MacArthur er den høyest dekorerte generalen i USA. Som èn av fem militære ledere er han dekorert med fem stjerner, som General of the Army. Og hadde han ikke selv avvist det, ville han også ha blitt dekorert med en sjette stjerne, som General of the Armies. 

 Flukten fra Filippinene foregikk ikke uten dramatikk. Generalen og hans følge flyktet først med båt, så med fly og til sist med tog til Melbourne i Australia. Det var her han den 21.mars 1942 avsluttet sin berømte tale med ordene:

- I came through and I shall return.

- Jeg kommer tilbake!

Dette løftet holdt den amerikanske generalen. Etter at han den 2.september 1945, som øverste leder for de allierte styrkene, hadde signert det japanske overgivelses-dokumentet, kunne han igjen sette føttene på filippinsk jord og innfri sitt løfte:

- Jeg kommer tilbake!

 

JOHANNES ÅPENBARING

Johannes Åpenbaring er Bibelens siste bok og selve framtidsboken i den bibelske skriftsamlingen.

Hovedtemaet finner vi i begynnelsen av boken, i kap 1,7:

- Se, Han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.

 Se, han kommer! Det er hovedtemaet. Det er nesten som Jesus selv sier det:

- I came through and I shall return.

- Jeg kommer tilbake!

 

De samme ordene møter vi også i det siste kapitlet, i en mer personlig form:

- Se, jeg kommer snart!

- Jeg kommer tilbake!

Tre ganger i kap 22 møter vi disse ordene: V.7, v.12 og v.20. Og hver gang tilknyttet en bestemt oppmuntring.

 

TA VARE PÅ ORDET OM JESUS

I Åpb 22,7 står det:

- Se, jeg kommer snart! Salig er den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken.

 Johannes Åpenbaring er den eneste boken i Bibelen som gir et konkret løfte til den som leser den:

- Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og holder fast på det som der står skrevet. For tiden er nær! Åpb 1,3

 

Ditt og mitt ansvar er å lese boken, lytte til budskapet, ta vare på det, og så innrette oss etter det.

Gud lover så å gi oss del i en lykke, en rikdom av glede som ikke finnes andre steder enn hos han: Salighet!

 

En del mennesker vegrer seg for å lese Johannes Åpenbaring. Den skaper bare uro, frykt og fortvilelse.

Gud hadde noe helt annet i tankene enn dette: Han vil oss del i en glede som er ekte, ren og slitesterk.

 

Det er også en annen grunn til at vi skal lese denne boken, og ta til oss det vi leser: Jesus kommer tilbake! Og det kan skje ganske snart, slik vi leste det her: Tiden er nær! Så er det også en livslov i Guds rike: Den som tar imot ordet om Jesus, tar imot Jesus selv! Og tar du imot Jesus, har du rett til å kalle deg Guds barn. 

 

VANDRE I LYSET

I Åpb 22,12 står det:

- Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen ettersom hans gjerning er.

 Alle mennesker skal en dag møte Gud og avlegge regnskap for sitt liv. Det venter en lønningsdag. Vi skal høste det vi sådde. Vi skal få igjen ettersom våre gjerninger var.

 Hvordan skal du og jeg komme utav det med Gud den dagen?

Svaret står her, rett foran øynene våre. Det handler først og sist om vårt forhold til Jesus:

- Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. (v.13)

Du må begynne med Jesus. Påkalle hans navn og få orden på ditt forhold til Jesus. Begynner du med Jesus, vil du aldri bli ferdig med han. Og han vil aldri bli ferdig med deg. Det vil bli dere to for tid og evighet. Og har du Sønnen, så har du livet!

 Jesu er den eneste som virkelig kan tilgi synd. Han elsker å ta seg av slike som ikke klarer seg selv. Og ingen kan gjøre skitne klær rene, som Jesus:

- Salig er de som vasker sine kapper, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i byen. (v.14)

 Vandre i lyset. Det er redningen. Så skal det også ende i lyset.

 

LEV I FORVENTNING

I Åpb 22,20-21 står det:

- Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus! Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen!

Bibelens siste løfte er et JA-løfte:

- Ja, jeg kommer snart!

Bibelens siste bønn er en JA-bønn:

- Ja kom, Herre Jesus!

Bibelens siste hilsen er Guds endelige og evige JA:

- Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle!