av Eivind Ydstebø

Bibelen tegner ikke noe vakkert bilde av Jesus på korset. Nei, vi ser Guds sønn i den ytterste nød. Vi ser Jesus i dødskamp. Han kjemper mot angst og redsel for det som skal skje. Han trygler sin far om det finnes en mulighet til å unnslippe korset.

Men straks føyer han seg med ordene: «Skje ikke min vilje, men din»

Og dermed går Guds sønn i døden for dine synder.

Vi leser at en engel fra himmelen viser seg og styrker ham i Getsemane.

Ellers er Jesus alene. Disiplene sovner, Peter fornekter sitt kjennskap til Jesus. Folkemengden raser mot ham. Jesus blir dømt til døden som en forbryter. Endatil da han henger der i smerte, spotter de ham og ler.  Også Gud forlater sin sønn på korset og lar det bli mørkt i 3 timer.  Det Jesus går i gjennom er grufullt. 

Hvordan kunne Jesus holde ut slike smerter? Alle slagene, naglene, lidelsen.

All den syndens gru som ble lagt på hans skuldre, som han måtte sone. Hvordan kunne Jesus tåle å bli straffet så hardt av sin far? Han som var rettferdig og god i all sin gjerning. Nå henger han der, for å sone all verdens synd. Hvordan kunne du, Jesus?

Hebr 12.2 sier oss noe om hva som drev ham i døden.

 «... for å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone.»

 Jesus så lenger frem. Han så en glede som ventet ham. Han så frelste syndere i himmelen. Han så bruden som er prydet for sin brudgom. Han så resultatet av det han led på korset. Han så himmelen full av mennesker som aldri hadde vært der om det ikke var for ham, og den straffen som var så tung å bære.

Alle disse mennesker som han kjøpte til Gud med sitt dyre blod. Han så frem mot bryllupet i himmelen. I Kjærlighet til deg og meg led han tålmodig korset. Han aktet ikke vanæren, og skammen. Nøden for fortapte syndere var større enn alt. Gleden som ventet ham var deg og meg. 

Hva med deg?
Hva med deg ? Har du en glede som venter ?

Vi mennesker er slik at vi alltid ser frem mot noe. Vi liker å ha noe gledelig i vente, særlig når hverdagen er tung å travel. Det vi gleder oss til, er med på å gjøre dagene lettere. Men gledene på jorden er kortvarige. Når helgen er over, begynner hverdagen. Men Gud har noe bedre i vente for deg. Noe som varer. En evig glede i himmelen. Jesus vant deg denne gleden på korset da han sonet din synd. Ordet «synd» er på vei ut av språket vårt nå. Mange mennesker i dag mener seg å leve et bra liv og gjør så godt de kan. Mon ikke religiøsiteten står sterkere enn sann kristen tro i landet vårt.

Men din og min synd er så alvorlig for Gud at Jesus måtte dø. Hans død vitner om hva din og min frelse kostet. Alt du må gjøre er å ta din tilflukt til Jesus, så vil han tilgi deg alle dine synder.

Ingenting ville gledet ham mer. Jesus sier: «Den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut».

Du er velkommen til Jesus. Han gav sitt liv for at du skulle leve. Han satset alt for å berge deg for himlen. La ikke denne sjangse gå deg forbi.

 «Når verdens glede ende får, all himlens fryd tilbake står» sb nr 133