av Kurt Urhaug

Mor i Bibelen står for familien trygghet, omsorg og varme. Det er klare formaninger til å verdsette mor og den betydning hun har. «Hedre din far og din mor! Det er det første av budene som det er knyttet løfte til.» Ef 6,2.

Gud bruker ofte mor som bilde på seg selv og barnet. «Fryd deg, himmel, og juble, du jord, bryt ut i gledesrop, dere fjell! For Herren trøster sitt folk og viser barmhjertighet mot de hjelpeløse som hører ham til. Sion sier: «Herren har forlatt meg, min Gud har glemt meg. Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer står alltid for mine øyne.Jes 49,13–16.

Vi møter forfattere i Bibelen som tar frem mor sin betydning og gode påvirkning for deres liv og hverdag. «For jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som bodde først i din mormor Lois og i din mor Eunike, og som jeg er viss på også bor i deg.»  2.Tim 1,5.

Da Rakel fødte gutten Benjamin, leser vi om den første jordmor. Faraos datter hentet Moses opp fra elven, og ble den første adoptivmor. Av Peters familie er det hans bror og svigermor som blir omtalt i Bibelen. Men ellers er det om mor, mormor og morfar vi leser om i Guds ord.

Mor har stor omtale i Bibelen. Blant ordtak og utrykk i språket vårt som «morskjærlighet» eller som «mor som datter» er hentet fra Bibelen. Den første ordningen med kontantstøtte er hentet fra Faraos datter som påtar seg forpliktelser for at Moses kan vokse opp hos sin mor og familie.

 Bibelen tar oss med inn i møte med mange mødre og deres hverdag. Vi får vite om deres utsende og posisjon. Rakel var meget vakker og Ester ble dronning i det persiske rike. 

Sara er en av dem og hun var gift med Abraham. Men det var ikke ved Abraham hun ble mor til Isak, men ved tro! «Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ætt, og det til tross for sin høye alder. For hun aktet ham trofast som hadde gitt løftet.» Hebr 11,11.

Guds løfte om å bli mor ble både til begeistring og til glede. Sara var 89 år gammel da hun fikk løfte om at hun skulle bli mor. Hun får vite at det er en sønn! Året etter ble Isak født. Sara var en mor som regnet med Herrens og hans løfte.

Flere ganger ser vi at mor er et viktig redskap for å fremme Guds plan og vilje. Det er ikke den enkleste veien Gud velger når Isak skal bli født. Når Gud skal ha den siste og den største dommer i Israel,- og en Herrens profet, går veien om Hanna. Hun fikk heller ikke barn! Det ble mange vanskelige stunder. Hun fikk gutten Samuel, og den gav hun til Herren. Hvert år laget hun en kappe til ham og hadde den med når hun drog til den årlige ofringen i Silo. Lykkelig er hver mor som bærer sitt barn til Herrens hus!           

Hannas lovsang i 1 Sam 2 er noe lik Maria, Jesu mor sin lovsang: «Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, – slik han hadde talt til våre fedre – mot Abraham og hans ætt, til evig tid.»Lk 1,54.

Lykkelig er den mor som gleder seg over Herrens verk i sitt liv og kan synge Herrens lovsang.

Kanskje flere trenger Saras tros til etterfølgelse:

«Og dette er den pakt som jeg gjør med dem, sier Herren: Min Ånd, som er over deg, og mine ord, som jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn eller fra dine barns munn eller fra dine barnebarns munn, sier Herren, fra nå av og til evig tid.» Jes 59,21.

Sara var 89 år da hun fikk Isak.