Av Audun Myksvoll

Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud. Matt 1:23

Det er interessant å legge merke til hvor nøye planlagt det var dette med Jesu fødsel. Matteus lister opp en lang og utførlig ættetavle like fra Abraham av.

* Fra Abraham og frem til Kong David: 14 slektsledd.

* Fra David og frem til bortførelsen til Babylon: 14 slektsledd.

* Og fra Babylon frem til Jesu fødsel: 14 slektsledd.

Ingen kan si at dette med Jesus ikke var nøye planlagt!

Så var det at denne unge kvinnen Maria - som ennå var ugift, fikk en Sønn. Guds Sønn - den lovede og ventende Messias. En Engel åpenbarte seg for Josef:

-Frykt ikke for å ta Maria til deg. For det som er unnfanget i henne er av Den Hellige Ånd, v.20. Og vers 21: Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Frelsesoffiseren Bernhard Fjærestrand ble så inspirert av dette i 1913 at han skrev følgende vers:

Hans navn skal kalles Jesus. 
Det er et frelsernavn,
Ham selv til evig ære,
og oss til evig gavn.


Se gjerne videre bibelversene 22-23 om hvorfor dette skjedde.

Hva ligger da i navnet Jesus, Immanuel? Jo - akkurat det som navnet betyr: -Med oss er Gud! Hvem ’oss’? Jo, det er alle oss som ved troen på evangeliet om Jesus har dette navnet i våre hjerter!

Julevangeliet er en hjertesak.
Å leve med Gud er en hjertesak.
Å tro på Jesus Kristus er en hjertesak.

’Gud med oss’, eller ’Med oss er Gud’, er Guds hjerteslag!

Tryggheten i julevangeliet er at det var Gud som tok initiativet! Han hadde så sterkt et ønske, ikke bare å være med oss, men også å berge oss - fri oss fra det onde!

 

 1. Han ville være med oss - da vi kom til denne verden.
  David sier: Da jeg bare var et foster, så hans øyne meg. I hans bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet. Sal 139:16

 

 1. Han vil være med oss på vår vandring i denne verden.
  Derfor sier Bibelen: -Legg din vei i Herrens hånd. Stol på han, så griper han inn, Salme 37.5. Tenk for en trygg forsikring! - Ikke bare i de gode dagene, men også i de vonde. Mange av oss har fått oppleve dette i livets små og store ting.

 

 1. Han vil være med oss når vi skal ut av denne verden.
  Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Salme 23:4
  Tenk for et privilegium!’Han er frelser min!’ Ja, sannelig – han er min frelser. Det var nettopp det han ville, han ville være vår redningsmann. Sangeren sier så alvorlig: Vi alle var fordervet i vår ulydighet.  Ja, nettopp. Men så kom han og ble vår frelser!
 1. Han vil være vår frelser på dommens dag.
  Det står om den i Johannes åpenbaring - Da Gud skal ha et oppgjør med menneskeslekten. Den dagen trenger vi virkelig en Frelser. Jesus – og Jesus alene, er ’Den eneste, helligste, reneste’ som kan gjelde for oss på den dagen. Så igjen: Barnet i krybben - hvorfor kom han?

           For å gi oss et rikt liv?  Ja. For å gi oss en god bortgang? Ja. Men enda mer og enda større: For å være vår redning og vårt eneste håp på dommens dag!

Hvor velsignet godt det skal bli å få eie en frelser den dagen! Hvor godt det var at Jesus kom! Må Gud velsigne oss til å ikke bare si ’Med oss er Gud’. Men også ’Med MEG er Gud’ - NÅ og til Evig tid! Da trenger vi ikke være redd for ’framtidsdagen, for solefallet i di siste stund!
Din Frelsar fører deg til livsens-hagen. Der du for evig står på sikker grunn"  
(Sb.:387)