Av Eivind Flå

Jes 56,1: «Min frelse kommer snart, og snart skal min rettferdighet åpenbares.»

Han som kom
Ordet advent kommer av det latinske «Adventus Domini», og betyr «Herrens komme». Det gamle testamente var på mange måter en slags adventstid. Gjennom profetier, forbilder, skygger og anskuelsesundervisning pekes det mot Jesu komme til vår jord. Israels historie er frelseshistorie. Martin Luther har sagt: «Ta bort Kristus fra Skriften, hva finner du da ellers i den?» Det var ingen tilfeldighet inne i bildet da Jesus ble født i en stall, og lagt i en krybbe, i Betlehem. I fra evighet av så Faderen frem til tidens fylde, da han skulle sende sin sønn inn i denne verden, for at han på Golgata kors, til fastsatt tid, skulle legge grunnlaget for å rettferdiggjøre den ugudelige. I følge Hebr 10,7 sa Jesus i det han trådte inn i verden: «Se, jeg kommer - i bokrullen er det skrevet om meg - for å gjøre din vilje, Gud.» Dette er julens himmelske og herlige budskap! Dette er redningen for deg og meg!

Vår tidsregning er ikke uten grunn inndelt i et før og et etter Kristus. Jesu fødsel i Betlehem, og hans død på Golgata i Jerusalem, er både historiens vendepunkt og klimaks. Noe nytt og friskt brøt gjennom fra den himmelske verden. I Hebr 9,11 møter vi de tre avgjørende ordene: «Da Kristus kom».

Han som kommer til oss i dag
Han som kom, innbyr oss til å komme. I Matt 11,28 sier han: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» Han som kom til vår jord, han kommer til det enkelte hjerte – ved sitt Ord og ved sin Ånd. I 1905 skrev Nils Peter Madsen det slik: «Du kommer Jesus til meg inn og så er solen tent.» Den store forandring og forvandlig skjer når et menneske tar imot Kristus som Frelser og Herre. I Joh 10,10 sier Jesus: «Jeg er kommet.» Hvorfor er han kommet? Svar: «For at de skal ha liv og ha overflod.» Vår sjelefiende, tyven, er kommet «bare for å stjele og myrde og ødelegge». Hensikten med Jesu komme er det stikk motsatte. Han er kommet for å gi! Og han er kommet for å redde! Spørsmålet er om han får komme inn i ditt hjerte? Hva svarer du Frelseren på hans innbydelse? I Joh 1,12 gjøres det klart: «Alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.»

Han som kommer tilbake
En dag kommer Jesus tilbake for å hente hjem sin blodkjøpte brud. Det skjer ved bortrykkelsens herlige dag. For Guds barn burde hver dag være ei adventstid. Vi skulle være i daglig forventning for Jesu gjenkomst. Hebr 10,37 sier: «For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.» Det skal bli slik vi synger: «Frelseren kommer! Herlige sommer venter den trette, lengtende brud. Da får hun stige opp til Guds rike, iført den hvite skinnende skrud.» Han kommer i et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. Dette er Guds barns salige håp og sanne trøst. Samtidig indikerer det også verdenshistoriens største skilsmissedag. Den som forkaster Herrens frelse, vil da bli latt tilbake til dom og undergang.

Jesus kan komme når som helst – og mye tyder på at det vil skje ganske snart! Vi ser at Bibelens profetier oppfylles som aldri før. Ikke minst gjelder dette de mange profetiene angående Guds eiendomsfolk og Guds øyensten, Israel.

I Bibelens nest siste vers sier Jesus: «Ja, jeg kommer snart!» Guds menighets gjensvar lyder: «Amen, ja kom, Herre Jesus!» (Åp 22,20)

Kom, Konge, kom i morgenglans
Og bryt din seiers vei
For Riket som med himmel, jord
Tilhører evig deg.