Johnn Hardang

Bladet Evangelisten er et evangelisk blad uten noen tilknyttning til organisasjon eller kirke. Bladet sender et års gratis abonnement til nygifte og til nyfrelste. Dette er for å få bringe godt lesestoff inn i hjemmet og grunnfeste de nye på himmelveien i frelsens sannheter.

Mange bruker bladet til evangelisering. Bladet er å finne i fengsel og institusjoner m.m. Evangelistens Misjonstjeneste sitt store arbeid i India omtales fast i bladets spalter. Leserne har svart med å være tett på arbeidet med gaver og forbønner. Det er ingen tvil om at ringvirkningene av Bladets arbeid er store og rike. Her er det mange gledelige frukter.

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar-spalten er Bladets kjennemerke. Adolf Bjerkreim og Arne Helseth-Dyrseth har vært faste skribenter i mange år. Det er gitt ut flere bøker og nye opplag av bøker fra spørsmål og svar-artikler. Jørn Nilsen har vært en trofast skribent gjennom mange år, og svart på spørsmål fra leserne. Per Braaten har også tatt pennen og svart på mange utfordrende spørsmål fra leserne. Han hadde en hel artikkelserie som det ble bok av,- «Den siste basun – toner fra Patmos.»

Johnn R. Hardang er styreleder for Bladet Evangelisten. Fra 1.januar 2019 går han inn i en 20 % stilling i Bladet Evangelisten. Noe av oppgavene er å følger tett på økonomien i Bladet og rapporterer hver måned til styret. Dette er til god hjelp for både styret og administrasjonen. Bladet har de senere årene hatt en god og stødig økonomi. Administrasjonen er liten og utgifter holdes nede. Selv om trykkekostnader og porto øker hvert år, holdes den samme abonnements prisen også for 2019. Vi ønsker å være et Blad som alle kan holde og at økonomi ikke skal være et hinder for å abonnere på Evangelisten.

Johnn R. Hardang tar nå ansvaret for spørsmål og svar spalten i Bladet. Dette er en viktig spalte og varemerke for Bladet Evangelisten. Spørsmålene har med Bibelen og den kristne tro. Det er mange spørsmål vi stiller i bibelgruppen, eller det er spørsmål fra arbeids- kollegaer som ønsker svar. Det er studenter som blir utfordret i klasserommet eller i samtale med venner.  Det er også mange som stiller spørsmål fra forkynnelse de hører eller utfordrende bibelvers når en leser i Guds Ord. Her ønsker vi videre å være til hjelp gjennom spalten Spørsmål og Svar. Spørsmålene i Bladet er alltid anonyme, og svarene er tydelige og til veiledning og hjelp. Noen svar gjøres direkte med den som stiller spørsmålet. Johnn R. Hardang har skrevet flere bøker, forkynner, bibelskolelærer og rektor, Radio og TV pastor og en kjent, tydelig og trygg formidler av evangeliet. Vi er takknemlige for at Johnn R. Hardang tar ansvaret for denne spalten, Spørsmål og Svar, videre i Bladet. Spørsmål fra leserne kan gjøres med å bruke E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller at en skriver til Evangelisten sin adresse; Idrettsvegen 10, 5353 Straume.

I tillegg til økonomiansvarlig mer tette økonomirapporter til styret og administrasjon og spalten med spørsmål og svar, vil Johnn R. Hardang ta noe møter/helger i regi av Bladet Evangelisten. Bladet Evangelisten arrangerer nå Inspirasjonshelg på Holmavatn, Bibel og profethelg på Gavelstad, Bibel og friluftshelg på Hermon Høyfjellsenter og nytt av 2019 blir bibelhelg på Misjonshotellet i Innvik. Evangelistens Bibelkonferanse er neste år 2.-7.juli på Framens KVS ved Norheimsund. Bladet Evangelisten kjenner på en stor takknemlig for en viktig tjeneste for Guds rikes sak.

Administrasjonen i Bladet Evangelisten er også fast på P7 Kristen Riksradio sine sendinger hver formiddag kl. 10.00. En av utgiverne av Bladet, Håkon C. Hartvedt, er om tirsdagene og redaktør Kurt Urhaug resten av uken. Henny Kvilhaugsvik er i administrasjon, men er fortsatt sykemeldt og vi ber leserne om forbønn for hennes helse!

Youtube

Kurt Urhaug

I begynnelsen av året blir Bladet Evangelisten også å finne med programmer på Youtube. Dette vil du se på Evangelistens nettside og er en videreføring av den ukentlige radioprogrammet «Shofar» som er på P7 Kristen Riksradio. Det ukentlige radioprogrammet finner du også på nettsiden til Bladet. Evangelisten er først og fremst er blad med 20 nr. i året og med julehefte, men det er viktig at vi gjør oss bruk av forskjellige mediaverktøy for å nå både bredere og videre ut med verdens beste budskap. Med sin profil og tydelighet, har Bladet en unik mulighet til å nå ut med evangeliet. Her skal vi være frimodige og trofaste mot det kallet vi har fått.

Det er abonnentene våre som gjør dette mulig. Leserne våre er også trofaste med å gi gaver til Bladet. Evangelistens Bladmisjon gjør det mulig for at mange bruker Bladet til evangelisering. Vi  ønsker alle Guds rike velsignelse som støtter arbeidet både med gaver og forbønner!

Bladkontingent 2019
I dette nr av Bladet Evangelisten er giro for Bladkontingenten. Den er for hele 2019. For å gjøre både arbeidet og kostnadene mindre, sendes nå bladkontigenten sammen med bladet. Årsabonnement  er på kr 470,-. Det er ikke prisoppgang på Bladet. Prisen har vært den samme i flere år.

Det er et stort og viktig arbeid å være i «media» med et godt evangelisk blad. Evangelisten skal være et verktøy, og gi hjelp til å se Jesus! Vi ønsker også å gi opplysninger og se ting som skjer i tiden, ut fra det som står i Bibelen og det profetiske ordet. Tiden i dag viser at det er viktig å være grunnfestet i troen. Men er noen gang før, er det viktig at vi er tett på Jesus og er daglig ved en åpen bibel. Tusen takk for at du er med videre som abonnement på Bladet.

Takk for gaven
På giroen for bladkontigenten kan en også føre på en gave til Evangelistens Bladmisjon. Bladmisjonen er at vi gir gratis abonnement til institusjoner, fengsel, aldershjem m.m. Vi gir også et års abonnement til nyfrelste og nygifte. Det er viktig å få et godt blad inn i hjemmene. Ved din gave gir du oss frimodig til dette. I tillegg har vi en bred og stor satsning på barn og ungdom.

Gaveabonnement
Det er mange lesere som har Evangelisten som et gaveabonnement. I det Bladet de får, er det en giro med mulighet for å gi en til vårt evangeliseringsarbeid!