Israel feirer Hanukka fra 2.-8.desember.

Ordet betyr innvielse, og har sammenheng med at Syriske tropper går mot Jerusalem og inntar byen. Det blir lagt stor press på Jerusalem og jødene til å vende seg bort fra Herrens høytider og ordninger. Det blir ikke feiret sabbat og tjenesten i templet blir borte. Det er gresk innflytelse i Jerusalem. Det skjer med tvang og under ledelse av Antiokus Epifanes. Jøder som ikke ville bøye seg for gresk kultur og religion, ble straffet med døden. Det blir en stor jødisk forfølgelse. Det blir ofret urene dyr i templet i Jerusalem, og Herrens hus blir erstattet med Zevs Olympos. Det er å dyrke skapningen fremfor Skaperen. Dette skjer i desember måned i 167 f.Kr.

350 år før dette skjer, forteller profeten Daniel om dette. «I den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har fylt sine synders mål, skal det stå fram en konge med frekt ansikt og kyndig i onde råd. Han skal gjøre fryktelig stor skade og ha framgang med alt det han foretar seg. Fordi han er klok, skal hans svikefulle framferd lykkes for ham. Han skal opphøye seg i sitt hjerte.» (Dan 8.)

Det står frem en jøde og navnet er Juda. Han får tilnamnet Makkabeeren. Det gjøres et forsvar mot de syriske styrker og slår tilbake den okkupasjon som har vært i Jerusalem. De var få mot mange og svake mot sterke, men okkupasjonsmakten må flykte. Det blir en stor jubelfest i Jerusalem den 25. kislev (des) i 164 f. Kr.

Det blir en omfattende opprydding, og templet må renses. Da de skal tenne lysesteken, Menoraen, er det ren olje til én dags forbruk. Lysestaken blir tent, og lysene brenner i hele åtte dager. Det var den tiden jødene måtte ha for å lage ny ren olje til lysestaken. Det hele blir sett på som et under fra Gud.

Til minne om denne begivenheten og dette under, feires Hanukka hvert år i Israel. Det gjørs med at tennes et lys hver dag mens feiringen pågår, - tilsammen 8 lys. Dette gjøres i alle hjem og det blir også gitt gaver til hverandre. Gavene minnes også om Purim feiringen (Ester 9,22).

 Jesus var i Jerusalem og feiret Hanukka. «Men det var tempelvielsens fest i Jerusalem. Det var vinter.» Joh 10,22.
Jesus er både templet, lyset og Guds Under.

Den historiske begivenheten er til ettertanke. Kanskje det er flere som trenger en tempel-invielse på nytt. Ny ren olje, så lyset kan skinne klart og tydelig!