v/ Olene Ydstebø

«For det var ikke rom for dem i herberget.»  Luk 2,7

Vi går snart inn i adventstiden, og nærmer oss jul. Advent betyr ventetid. Kanskje venter du på julaften og feiring med mat, familie og pakker.

For over 2000 år siden gikk Maria og ventet. Hun ventet på at hun skulle få sin første baby. De måtte reise til Betlehem, for lederne i landet ville telle alle som bodde der. I Betlehem fant de ingen plass å bo. Det var ingen som hadde rom for dem. Tenk deg det, etter en lang reise, så måtte de sove i en stall. Den var sikkert skitten og full av dyr. Der ble Jesus født.

Nå som det er advent, gjør vi mye hyggelig. Det er juleavslutninger, baking av kaker, pakker vi må ordne, spennende skoledager og pynting til jul. Da er det viktig å tenke på at vi har plass til Jesus i denne tiden. For han ønsker å være det viktigste for oss i disse dagene også. Det kan være lurt å sette av tid til ålese i Bibelen og en andaktsbok hver dag, slik at Jesus kan snakke til oss gjennom det vi leser der.

Når noen spør meg om hvorfor vi feirer jul, så svarer jeg at det er fordi Jesus ble født. Men jeg har tenkt mye på det spørsmålet. Egentlig feirer vi ikke en baby som ble født i en stall. Julen handler om mye mer enn det. Julen handler om Gud som sendte sin sønn til jorden, for at han skulle leve et liv uten synd, og siden dø i stedet for meg og deg. For alle våre synder. (1. Joh 2,2)

Denne babyen ble født for å åpne veien til Himmelen for oss. Alle mennesker kan få del i denne store gaven som kom til jord. Det kan vi lese om i Joh 1,12: «Alle dem som tok i mot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.»

Vi som ønsker å følge Jesus må passe på at vi har rom for ham, slik at han blir det viktigste i livet vårt.

Jeg vil ønske dere en fin advents- og juletid, og håper at dere har rom for Jesus!

Fra krybben til korset gikk veien for deg,
slik åpnet du porten til Himlen for meg.
Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,
slik åpnet du porten til himlen for meg.