Av Willy M. Nilsen

Jesus hadde sendt ut sytti disipler på evangelisering. Han gav dem makt til å helbrede syke, drive ut onde ånder og forkynne evangeliet om Guds rike.

Opprømte kom de til Jesus og gav ham rapport fra denne turen. De sa: «Herre, til og med de onde ånder adlyder oss i ditt navn!» (Luk. 10,17)

Tenk at de onde ånder adlød disiplene! Det var da virkelig et mirakel! Noe lignende hadde de aldri opplevd. Ikke rart de var glade. Det måtte de vel være. Ja, det skjedde jo i Jesu navn.

Jesus virket ikke særlig imponert. Han hadde gitt dem makt til gjøre under og tegn i hans navn. Men Jesus ser at der er en som de ikke ser i denne åndskampen og som vil skape overmot hos dem. De var i ferd med å ta æren for det som skjedde ved dem.

Jesus sier: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over all fiendenes velde, og ingenting skal skade dere. Men gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige! Gled dere heller over at deres navn er innskrevet i himmelen! (Luk.10,18-20)

Vi gleder oss når noe stort skjer i Jesu navn. Framfor alt når vi ser mennesker blir berørt av forkynnelsen og sangen. Særlig at de tar imot ordet vi forkynner og blir frelst.

Er det galt å vise glede over under som skjer? Skal vi ikke glede oss over helbredelser og at mennesker viser glede og roper sine «halleluja». Ja, vi skal få glede oss. Men der hvor man tar sine egne nådegaver og evner til inntekt for under og tegn, i stedet for å gi Jesus all ære, da blir det galt.

Jesus så Satan fare ned fra himmelen som et lyn. Han ser at den onde djevelen gjør alt ondt mot Guds barn. Djevelen vil gjerne at de utfører store gjerninger, når han får dem til å ta æren selv.

Den sanne glede er dette: at våre navn er innskrevet i himmelen. Det er ingen annen gledes grunn som er større enn det.

Livets bok
Livets bok, er tittelen på den boken som Jesus omtaler. Paulus nevner det i forbindelse med omtalen av en medarbeider som het Klemens. Han skriver: «de som har sine navn skrevet i livets bok.» (Fil.4,3)

I Åp. 13,8 får vi opplyst at denne boken er: «Livets bok hos Lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt.» Videre leser vi i Åp. 20,12, hvor Johannes fikk se at bøker ble åpnet: «Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok

Denne boken er det Jesus Kristus, Guds Lam, som har i sin besittelse. I denne boken er navnet til alle de som tror på Jesus som sin frelser og herre, innskrevet.

I en sang som ble sunget mye før, lød det i koret: «Er mitt navn skrevet der, i din bok, Herre kjær? Der hvor dine står tegnet, er mitt navn skrevet der?»

Den sanne grunn til glede, er at du og jeg er innskrevet i himmelen, i Livets bok hos Jesus. Det får du glede deg over hver dag.