Av Ivar Gjerdi

Illustrasjonsfoto: Stockphoto

Kirkefader Augustin har sagt dette om vårt forhold til Gud: «Du har skapt oss Gud, til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg».

Jeg tror mange kjenner på tomhet i livet. Man kjenner seg ikke tilfredse i hverdagen. Hva er meningen med livet? Og så er man på leting etter noe som kan avhjelpe dette behovet for noe mere og tryggere, og noe som kan skape harmoni, glede og større lykke og tilfredshet.

Det fortelles om en ung mann. Han hadde opplevd mye og hadde suksess i livet, men kjente seg likevel utilfreds og trett av livet. Det var ingen ting som fullt ut kunne gi ham glede og harmoni. Han søkte etter hvert hjelp hos en psykiater, og fortalte ham om sin livssituasjon og problemer.

Legen ga ham dette rådet: Det er et sirkus i byen i disse dager, og der er det en klovn som jeg tror kan få et fortvilet og deprimert menneske i godt humør igjen. Gå gjerne dit og opplev ham. Det ble taust et øyeblikk, og så svarer mannen stille: – Jeg er den klovnen!

Mange opplever det nok på samme måte. De ser tilsynelatende glade og tilfredse ut, men innvendig er hjertet nær ved å briste. Jeg tror mange kjenner seg igjen i dette. Sirkus og klovner kan gi gledesopplevelser, men sjelden noe som kan gi varig verdi. Det er bare en som kan gi oss full tilfredsstillelse og varige og evige verdier.

Jesus innbyr derfor kjærlig og omsorgsfullt: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.» Matt.11,28.

Er ditt hjerte fullt av uro? Tror du trengsler forestår?
Jesus er den beste tilflukt, når til ham i bønn du går.
Kan en sådan venn du finne, som Guds egen kjære Sønn?
Bær i gleden som i sorgen, alle tin g til ham i bønn.»

(Scriven)