Landet vårt er kledd i nasjonale farger. Det livner i lunder og solen varmer. Vårtegnene forteller at sommeren kommer. Trærne blir kledd i den fineste vårdrakt. Fjelltoppene pryder seg med den hvite snødrakten. I mange hjem blir norske flagg tatt frem. Det heises på balkonger og flaggstenger. Vi er et privilegert folk som nå feirer 200 års jubileum av grunnloven vår. Mennene i Riksforsamlingen på Eidsvoll ønsket at nasjonen vår skulle være under det korsmerkede flagget. Vi er fortsatt i bønn om at folket vårt må være inn under Guds beskyttende og ledende kors.

 

Jesu kors

Det er et bestemt kors. Det er Jesu kors! Her møter vi evangeliet som forteller at skyldbrevet vårt er tatt bort. Det ”var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.” Kol 2,14. Den rette nasjonalfølelse er når vi får stå under Jesu kors, til frigjøring og frelse. Det er blodsdråper fra dette korset som renser fra all synd. ”Og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.” 1Joh 1,7. De mest betydningsfulle ord som noen gang er sagt i historien, er Jesu ord fra korset: ”Det er fullbrakt!” Joh 19,30. Det ble betalt en pris for å sette mennesket i frihet. ”For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.” 1Pet 1,18-19.

Seierens symbol

Noen tror at korset er tapsprosjekt, men det er livets og seierens merke. Noen kaller det dårskap. ”For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.” 1Kor 1,18. Jesu kors forteller ikke hva mennesket skal gjøre, men hva Gud har gjort. Vi var ikke i stand til å frelse oss selv, derfor har Gud gjort det! Tilstanden var alvorlig. Det var dom, straff og fortapelse, men ved Jesu kors er synden tatt bort og veien til himmelen er åpnet.