Av Borgvald Birkeland          

 

Nasjonen Israel er fylt 70 år, og har ved Guds nåde overlevd flere store kriger som bare miraklenes Gud skal ha æren for. Fordi de er et utvalgt folk har Herren sine planer med dem og gav det navnet Israel.

Bibelen forteller omIsraels historie fra Abraham til i dag, - og like til endetidens slutt. Bibelen er verdens mest leste og innflytelsesrike bok. Her finner vi en del av verdenshistorien fortalt på forhånd. Derfor er Bibelen en profetisk bok, spesielt Daniels bok og Johannes Åpenbaring.

Bibelen og deler av den var i 2011 oversatt til 2400 forskjellige språk og dialekter. Hvert år blir Bibelen og deler av den spredt i millioner av eksemplar over hele verden. En stor del av Bibelens innhold handler om det jødiske folk frem til Messias-riket i den tid vil jødene bli anerkjent og æret som Guds folk. I dag er de hånet og forfulgt, og landet med Jerusalem skal deles i to stater mellom jøder og arabere, noe Gud etter sine løfter ikke kan godta, derfor er president Trump sine løsninger også bortkastet, noe som kan føre til en ny krig i Midt Østen.

 Startet med Abraham
Jødenes historie begynner med Abraham. Cirka 2093 år f. Kr. talte Gud til  denne mann i Ur i Kaldea som ligger ved den store elven Eufrat, nær Persiabukta. I lang tid holdt bibelkritikere fast på at denne byen fantes ikke i Irak. Det vart et bevis på at Bibelen ikke var å stole på. Men for over hundrede år siden fant den engelske arkeologen Leonard Woolly ved en tilfeldighet denne byen nedgravd i sanddynene like ved elven Eufrat.

Den ble gravet fram i sin helhet og er i dag et mektig bevis på at Bibelen er sann. Abraham som bodde her ble bedt om å dra ut fra sitt land og sitt folk til det landet Gud skulle vise han, og landet heter i dag Israel.

Gud ville gjennom Abraham ha et folk som kunne bringe frelsebudskapet om Jesus Kristus ut til hele verden. Dernest skulle israelsfolket være et bevis på Guds makt og undergjerninger. Herren inngikk en pakt med Abraham og hans etterkommere. Og pakten gjaldt eiendomsretten til landet. (1. Mosebok 15,18).

Lidd mye , men bevart
Intet folk eller nasjon har lidd så mye gjennom historien som jødene og samtidig blitt bevart fra total utslettelse. I dag ser vi et historiens mirakel i Israel. Det er fortalt at Fredrik Den Store spurte sin hoff-prest: «Doktor, hvis Bibelens religion er sann bør det kunnes bevises med få enkle ord. Kan De gi meg et bevis for dens sannhet»? «Jødene, deres Majestet», svarte hoff-pesten. 

Verden kommer ikke utenom jødene som mange nasjoner i dag vil utslette. Vi må bare undres over hvordan Herren har holdt dette folk i live. De er nå kommet hjem for siste gang for å ta hele det gamle landet i eie.

«Palestina» er en falsk stat som har som formål å eliminere jødene og overta hele «Guds land». Israels Gud kan ikke tillate det. Derfor, nye fredsforhandlinger med president Trump til høsten, vil også denne gangen ende med fiasko, fordi Guds Ord står fast.