Bibelen er Israels historie. Det er 4000 år siden at Gud gjorde avtale med Abraham. Dette ble starten på Israels historie.

Det er en pakt Gud gjør med Abraham, og det ble gitt ham og ætten et land. Dette er landet Israel. «Den dagen gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt har jeg gitt dette landet, fra Egypts elv like til den store elv, floden Frat.»1Mos 15,18. Gud er alene om dette og er ansvarlig for at pakten blir gjennomført. Vi ser hele tiden at Gud følger opp det som er lovet og ingen løfter blir glemt eller oversett. Både jødene og landet Israel er et vitnesbyrd om at Gud er trofast og at Bibelen er troverdig. Du kan regne med Gud!

Det er lenge siden Gud utvalgte Abraham og ætten til sitt eiendomsfolk. «Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved.» Jer 31,3.

Israel er noe som har begynt i Guds hjerte. Dette var ikke noe som skulle være en intern sak midt på jorden eller gjeldene for ett folk, men til velsignelser for alle folkeslag (1 Mos 12,1-3).

Ved Israel har vi fått Guds frelse. «Frelsen kommer fra jødene.»Joh 4,22. Det hadde vært både mørkt og tomt i verden og i vårt hjerte om vi ikke hadde evangeliet om Jesus. Bibelen dokumenterer Guds frelse. Israel og jødene er Guds verktøy som fremmer Guds plan.

Det er ikke bare Abraham eller Josef og Maria vi kjenner fra Bibel fortellingene, men jødene er også i dag i Guds frelsesplan. Det er ikke sett noen sluttstrek for Israel og Herren forteller om en evig kjærlighet!

Dagens Israel har å gjøre med Bibelen og det profetiske ordet. «Han skal igjen samle deg fra alle de folk som Herren din Gud hadde spredt deg iblant. Og Herren din Gud skal føre deg til det land dine fedre eide, og du skal ta det i eie. Han skal gjøre vel imot deg og gjøre deg mer tallrik enn dine fedre.»  5.Mos 30,3.

 I dag ser vi at jødene bor i Israel og denne sommeren er det kommet mange flere nye emigranter til landet.

Snart vil deres konge komme! Vi minnes Natanael sitt svar til Jesus: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge!» Joh 1,50.

Dette samsvarer med engelens ord til Maria:

«Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone,