Det var elleve disipler som satt for stengte dører i Jerusalem. De var redde for jødene. Ingen visste hva som ville skje videre! Disiplene hadde vært i følge med Jesus i tre år. Nå var han borte. Men samtidig hadde Jesus sagt at han ville stå opp igjen den tredje dagen. Det ryktes at graven var tom. Peter og Johannes hadde selv vært der og sett. Maria hadde også pratet med Jesus!

 

Livets høvding

Da kom Jesus og stod midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere! Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade, da de så Herren.”

Joh 20,19f. Plutselig står Jesus der. Det var ingen som hadde banket på eller lukket opp døren. Jesus er den som kan gå gjennom stengte dører. Disiplene satt bak fryktens dør! De kjente på angst for det som ville skje videre. Men Jesus kom med fred!

Sorgens dør

Disiplene satt i sorg. De hadde mistet en de var glad i. Ingen var som Jesus. Selv om det ryktes at graven var tom, var det likevel vanskelig å tro at det var sant. Det var uvirkelig. Plutselig står Jesus der. Det var ingen som hadde banket på, men han står der og gir dem sin fred. Frykt, sorg og tvil ble byttet bort med freden Jesus ga.

Syndens dør

I Jerusalem satt det noen som hadde sviktet. Det var nederlag som hadde satt spor. Men heller ikke dette var til hinder for at Jesus kom. De hadde ikke sendt bud på Jesus, men Mesteren selv så deres situasjon og steg inn i deres liv. I stedet for synd og nederlag, kom Jesus med sin fred! “Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.” Fil 4,7.

Hjertedøren

Det er en dør Jesus ikke kan gå igjennom, det er hjertedøren. Her står Jesus og banker. Han oppsøker, men trenger seg ikke inn. “Se, jeg står for døren og banker.“ Åp 3,20.

I dag ser Jesus deg og din situasjon. Ingen kjenner dine omstendigheter og hva som bor i ditt sinn. Det kan være synd, svikt eller angst. Han som sprengte dødens lenker, kommer til deg og gir deg sin fred!

Kanskje hjertedøren din er til hinder for Jesus? Lukk ham inn, og du vil bli glad! “Da ble disiplene glade, da de så Herren.” U