– Det har vært velsignet godt å være her disse dagene, var omkvedet mellom deltagerne etter bibelhelgen på Gavelstad Gjestegård, 10-13. mai.

Første gang Evangelisten arrangerte bibelkonferanse på Gavelstad var i fjor. Gavelstad Gjestegård ligger i fredelige omgivelser i tidligere Lardal kommune i Vestfold (nå Larvik). Hele landskapet ånder av fred. Rommene er fine, og maten på gjestgården er utsøkt.

Det fikk også årets deltakere erfare.

I år var vi rundt 40. Det er en økning på 67 prosent fra i fjor, og nye konferanse er allerede booket for 2019. Også da blir det med utgangspunkt i Kristi Himmelfartsdag. Eller rettere: Fra 30. mai til 2. Juni.

 Løft blikket.
Temaet for helgen var: «Løft blikket». I gave og kollekt ble det gitt kr 9800,-.

Edvard Foss tok seg mest av den evangeliske siden. Gjennom rike bibeltimer ledet han oss gjennom en rekke flotte vinklinger til å se at Kristus har gjort alt som skal til for vår frelse.
Det er ikke noe vi verken skal eller må gjøre for vår frelse. Vi kan hvile trygt i Hans frelsesverk, Hans omsorg, Hans nåde, Hans beskyttende makt. Han er en Gud som frelser – og vår frelse ordnet Han på korset. Således er Langfredag også vår frelsesdag.

 Kurt Urhaug ledet forsamlingen inn i de profetiske løftene og viste hvordan de på mange rike og sterke måter gjelder oss i dag. Både med hensyn til tempelet, ofringene og Guds handlinger med, og løfter til, Israel. Han gav også en kort og god gjennomgang over Israels historie i sammenheng at Israels 70-årsdag ble markert.

Håkon C. Hartvedt var sanger under hele konferansen. Han hadde også et «Minnes du sangen»-program og talte lørdags kveld over temaet «Vår identitet i Kristus» og viste ved Guds Ord at vi har en status og i fremtid i vente som langt overgår det en kan oppnå utenfor Kristus.