Oljeberget er kjent for sitt gravsted. For jødene er dette det viktigste gravsted i verden. 

På slutten av Uavhengighetskrigen i 1948 var det omkring 60.000 graver på Oljeberget. Jordan tok kontroll over området og gikk i gang med å velte bort gravsteder og pløye opp land inne på plassen. Ødeleggelsene fortsatte i hele perioden fra 1948 til 1967 da Oljeberget og resten av Øst-Jerusalem var okkupert av staten Jordan. Skjeletter og menneskebein kom fram for dagen. Fire veier ble anlagt gjennom gravstedet og gravsteiner ble brukt til stenlegging i den jordanske militærleiren Azariya øst for Jerusalem. Da israelske styrker inntok leiren i 1967, ble jødiske gravsteiner også funnet brukt i en telefonkiosk og som gulv i latriner. Da området ble erobret av israelske styrker i 1967, ble det anslått at 38.000 gravsteiner var smadret eller skadet.

Historien til det jødiske gravstedet på Oljeberget går over 3000 år tilbake i historien. David brukte stedet til bønn. «Men David gikk gråtende oppetter Oljeberget med dekket hode og barfotet. Da nå David kom opp til toppen av berget, hvor han ville tilbe Gud, se, da kom arkitten Husai til ham...» 2Sam 15,30-32.

Under Camp-David forhandlingene i år 2000 var president Bill Clinton sitt forslag å dele Jerusalem ut fra det prinsippet «det som er jødisk tilhører jødene, det som er palestinsk til palestinerne». Men araberne var ikke tilfreds med å få kontroll over arabiske bydeler, men krevde andre landområder i tillegg, inkludert Oljeberget og de jødiske gravstedene. Israel avviste dette.

 De siste ti årene er det rehabilitering som har preget Oljeberget. Tusenvis av gravsteder er rehabilitert, veier og parkeringsplasser er anlagt og offentlige toaletter er satt opp. På toppen av fjellet går en promenade og på kveldstid blir store deler av område opplyst av lyskastere. Jøder kan fritt besøke sine gravsteder og nok en gang kan jøder gravlegges på sitt hellige fjell.

Bibelen forteller om fremtidige begivenheter. Jesus, arvingen til Davids trone og Jødenes konge skal komme igjen til Oljeberget! «Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!» Apg 1,11.

Begivenheten er nær! Bibelen forteller både om tider som har vært og de som kommer! Det er god grunn til å ta Bibelen på alvor!