Det var dramatikk i leiren til Israel. Folket hadde påført seg Guds dom og straff. Det var fortjent. De var ulydige og trassige mot det Gud hadde sagt. “Gå bort fra denne menigheten, så vil jeg gjøre ende på den i et øyeblikk.“ 4Mos 16,45. Da fikk Moses og Aron det travelt. Det eneste som kunne redde folket, var at det ble gjort soning for synden. Det hastet!

“Han tok ildkaret og løp midt inn i flokken. Og se, straffedommen var alt begynt blant folket. Så la han røkelsen på og gjorde soning for folket, mens han stod der mellom de døde og de levende. Da stanset straffedommen.” 4Mos 16,47f. Aron gjorde soning og var mellommannen denne dagen.

Tiltalen

Det samme gjelder oss mennesker i dag. For Gud er vi skyldige og står uten unnskyldning. “Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste.” Rom 3,12. Profeten sa det slik at han var en mann med urene lepper og en som bor blant et folk med urene lepper. Det finnes ikke en rettferdig. Menneskene er funnet skyldige og står ansvarlige for Gud med sine liv. Situasjonen er katastrofal.

Men vi har også en mellommann! “For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.” 1Tim 2,5. Jesus gikk ikke imellom med noe offer eller røkelse, men han gikk selv imellom. “Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.” Jes 53,5. Det er nok det som Jesus gjorde. Det skal ikke gjøres flere ganger, men han fant en evig forløsning. Tiltalen og gjeldsbrevet og alt som gjør oss fortjent til dom og straff, har Jesus tatt på seg. “Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.” Kol 2,14.

Om en tenker på at en selv skulle ordne opp i det som er galt, så er det noe en ikke vil lykkes med. Men en trenger heller ikke tenke på det, for det er alt gjort. Guds frelse er komplett og ingen ting er oversett eller glemt. Du kan regne med Jesus! Han er vår mellommann! U